Referenser

Småhus, Enfamiljshus, Radhus

Husmodeller av bauroc

Kommunala byggnader (skolor, förskolor, vårdhem mm)

Industriella byggnader

Köpcentrum

Komersiella byggnader och restauranger

Kontorsbyggnader och flerbostadshus

Kyrkor

bauroc inredning