Balkar för öppningar

I bauroc blockväggar kan både färdiga balkar monteras över öppningar eller så kan balkar tillverkas på plats. Som monterbara färdiga balkar passar bauroc balkar bäst. Även balk av järnbetong och stålbalk kan användas. Balkar som tillverkas på plats är armerade betongbalk som gjuts i en gjutform som förbereds på plats. Gjutformen kan tillverkas av trä eller med hjälp av bauroc U-BLOCK.

bauroc BALKAR får inte kapas eller göras tunnare, det är förbjudet att fräsa spår i balkar och borra hål eller genomföringar i balkar.

Upplagsblock

Upplaget för bauroc BALK båda ändar av balk ska vara minst 20 cm för 2 m långa balkar, minst 25 cm för 2,4 till 4 m långa balkar och minst 30 cm för över 4 m långa balkar. Vid långa balkar och vid stor belastning skall ännu större upplagslängder användas vid vissa fall för att den vertikala punktbelastningen inte ska överstiga belastningens gränsvärden i murverket under balk.

Upplag för balkar ska vara jämna och byggda av hela block (vanliga bauroc block som inte har kapats på längd eller tjocklek). Upplagets block och blocken i raden under måste limmas med helt utfyllda fogar (liggfogar ska vara helt utfyllda med lim från kant till kant). Helt utfyllda fogar bör löpa minst i dubbel upplagslängd d.v.s. ~600 mm.

bauroc BALK

Figur 1. Rekommenderade upplag på murverk av bauroc block. Fogarna under fönsteröppningar och upplagen för balk bör helst armeras inom 900 mm med ø 8 mm stålarmering som läggs i frästa spår i blockens ovanyta.

 

bauroc BALK figur 2

Figur 2. Dörr- och fönsteröppningens höjd kan vid behov justeras med hjälp av bauroc block kapade till lämpliga mått eller andra bauroc blockprodukter med lämpliga mått. Till exempel i ett murverk av ECOTERM+ block kan man använda limmade skivbitar under balken, tillkapade i lämpliga mått från ELEMENT 100 skivor. Härdat bauroc blocklim har tillräcklig styrka för att hålla fast blocken som har limmats på balken underifrån.

Balk av U-BLOCK

Vid projektering av överliggare av bauroc U-BLOCK skall man utgå från allmänna föreskrifter för projektering av armerade betongkonstruktioner. bauroc U-BLOCK fyller i så fall gjutformens funktion och överliggaren bildas av betongen som gjuts i den.

bör projekteras så styva som möjligt (böjstyvheten ≤L/400) för att undvika att murverket skadas i upplagen. Exakta mått för U-BLOCK hittar du här.

Figur 3. Balk av U-BLOCK
Uppgifter per 2023-03-27