Passivhus – yttervägg till passivhus – baurocs lösning

Passivhus - yttervägg från bauroc lättbetong block med låga U-värde

Passivhus som energisnålhus är väldigt populära. Vid projektering av passivhus enligt metoden framtagen av Passive Haus Institut ska ytterväggar ha en värmeisoleringsförmåga på minst U≤0,15W/(mK), vilket en yttervägg av bauroc ECOTERM+ 500 block överensstämmer med. Praktiska energiberäkningar har dock visat att en vägg med sådan värmeisoleringsförmåga är tillräcklig för passivhus i tyska klimatförhållanden. Vid projektering av passivhus i våra nordiska klimatförhållanden bör ett U-värde på ≤0,1W/(mK) i stället eftersträvas som lämplig värmegenomgångskoefficient för ytterväggen.

 

Figur 3. Rekommenderad lösning med bauroc ECOTERM+ 300 block för yttervägg till ett passivhus

 

bauroc erbjuder projekterare och byggare av passivhus en mycket enkel och ”bergsäker” ytterväggskonstruktion. Vi rekommenderar en 300mm murvägg av bauroc ECOTERM+ 300 block med bästa värmeisoleringsförmåga som tilläggsisoleras med marknadens bästa 200mm värmeisolering med λD ≤ 0,032W/(mK). En sådan väggkonstruktion uppfyller kravet på U≤0,1W/(mK).

En mycket positiv sak är att alla fönster och dörrar kan monteras direkt i bauroc ECOTERM+ murväggen utan behov av några kompletterande infästningsramar. Att använda 200mm isoleringsskikt på ytterväggar är gängse praxis och betydligt enklare än användning av 300…400mm isoleleringsskikt.

En ytterligare fördel med valet av bauroc produkter vid projektering och byggnad av passivhus är att det är enkelt att uppnå erfordrad lufttäthet för ett passivhus eftersom murväggar av bauroc block är lufttäta, vilket gör att bara förbindelser mellan de olika konstruktionsdelarna (golv, tak, dörrar och fönster) behöver uppmärksammas för luftläckage. De stränga kraven för ett passivhus lufttäthet hänger ihop med behovet att minimera värmeförluster p.g.a. luftläckage.

Kraven som gäller för ett passivhus olika komponenter hittar du på Passiv Haus Instituts hemsida.

http://www.passivehouse.com/02_informations/02_passive-house-requirements/02_passive-house-requirements.htm

 

Uppgifter per 2017-06-17