Lättbetongblock UNIVERSAL

bauroc UNIVERSAL block tillverkas av lättbetong med torrdensitet 375 kg/m³ och tryckhållfasthet fb=2,5 N/mm². Universal block tillverkas med mått 600x300x200.

Användningsområde

Olikt andra bauroc block har Universal block släta ändytor, d.v.s. utan ursparingar. Det tillåter murning med blocken både stående på kant (bredd 200 mm) och liggande (bredd 300 mm). 200 mm väggar kan därför byggas extra effektivt – åtgången av block stående på kant är endast 5,6 block/m². Det gör Universal block extra lämpliga för användning på större byggobjekt, där det är viktigt att snabbt kunna mura upp 200 mm väggar till fördelaktigt pris.

Blocken kan användas för murning av både bärande och ickebärande väggar. Ytterväggar av Universal block behöver tilläggsisoleras.

Överensstämmelse med standarder och form
bauroc Universal block är 1:a kategorins murblock som uppfyller kraven i den harmoniserade standarden EN-771-4 för mursten och har CE-märkning. De är släta rätblocksformade murstenar.

Montering

Blocken kan muras både med blocklim och med vanligt murbruk. Bauroc rekommenderar blocklim, eftersom bruksfogar orsakar större värmeförluster genom ytterväggar och väggar som är murade med blocklim kan ytbehandlas lättare.

Vid murning av kortare och mindre belastade väggar kan murverkets stötfogar lämnas ofyllda. Vid murning av längre och mer belastade väggar rekommenderas det att även fylla stötfogarna. Ett murverk med fyllda stötfogar är lufttätt redan innan väggen ytbehandlas (putsas).

Produkt Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm)
bauroc UNIVERSAL (stående) 600 200 300
bauroc UNIVERSAL (liggande) 600 300 200

 

Tekniska värden
Torrdensitet 375 kg/m³ (±25 kg/m³)
Normaliserad tryckhållfasthet (genomsn.) 2,5 N/mm²
Värmeledningstal λ 10,dry 0,09 W/mK
Volymminskning < 0,3 mm/m
5/10
Frostsäkerhet 35 cyklar

 

 Produkt t/m² st/pall m²/pall kg/st Limåtgång
(kg/m²)
bauroc UNIVERSAL 200/300 40 18,2
bauroc UNIVERSAL (stående, 200mm) 5,6 7,2 3,6
bauroc UNIVERSAL (liggande, 300mm) 8,3 4,8 7,5

Uppgifter per 2016-05-22

Kalkyl för produkter

Produkter

Pallar
{{ calcAlus(item, $index) }} {{ calcM2(item, $index) }} {{ calcM3(item, $index) }}

Lim

Säck, 25kg
{{ calcGlueBags(item, $index) }}

Armering

Typ m m
{{ calcMurforType(item, $index) }} {{ calcMurforAmount(item, $index) }}

Balkar

Beräknade antal bilar

Antal bilar Vikt, kg
{{ totalTrucks }} {{ totalTransportWeight }}
Antal pallar Antal pallar för lim
{{ totalBlockBases }} {{ totalGlueBases }}
Lim, säck, 25kg
{{ totalGlueBags }}

Kalkyl för Murfor

Typ m Antal rullar
{{ murforItem.type }} {{ murforItem.meters }} {{ murforItem.rolls }}