Lättbetongblock HARD

Murblock HARD

bauroc HARD block har den högsta tryckhållfastheten bland bauroc s produkter. bauroc HARD block tillverkas av lättbetong med torrdensitet 535 kg/m³ och tryckhållfasthet fb=5,0 N/mm² (5 MPa). Blocken tillverkas i 3 olika bredder (300 mm; 250 mm; 200 mm).

Användningsområde

HARD block är bauroc produkter med den högsta hållfastheten och passar därför till hårdare belastade murverk. Ofta förekommer det situationer där någon del av väggen utsätts för större belastning. Om bauroc CLASSIC blocks hållfasthet inte är tillräcklig där, är det mycket enkelt att bygga de väggdelarna av HARD block med samma mått. HARD block som används i byggnaders ytterväggar behöver tilläggsisoleras.

Överensstämmelse med standarder och form

bauroc HARD block är 1:a kategorins murblock som uppfyller kraven i den harmoniserade standarden EN-771-4 för mursten och har CE-märkning. Blocken är släta rätblocksformade murstenar som har en vertikal ursparing i ena kortsidan.

Montering

Blocken är avsedda för montering med tunn limfog, vilket är möjligt tack var blockens släta yta och exakta mått. Limfogar motverkar köldbryggor, ger bättre lufttäthet och ökar murverkets hållfasthet.
För murning används bauroc blocklim (finbruk) med tryckhållfasthet ≥10 N/mm². Alla horisontalfogar måste vara ordentligt fyllda med lim och får inte vara tunnare än 1 mm och bredare än 3 mm. I varje vertikalfog måste minst ett av blocken ha ursparing. För att garantera fogarnas lufttäthet fylls dessa ursparingar efter murning av varje blockrad med bauroc blocklim.

Produkt Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm)
HARD 300 600 300 200
HARD 250 600 250 200
HARD 200 600 200 200

 

Produkt kg/st st/m² st/pall m²/pal Limåtgång
(kg/m²)
HARD 300 26,0 8,3 40 4,8 7,5
HARD 250 21,7 8,3 48 5,76 6,5
HARD 200 17,3 8,3 56 6,72 5,7

Kalkyl för produkter

Produkter

Pallar
{{ calcAlus(item, $index) }} {{ calcM2(item, $index) }} {{ calcM3(item, $index) }}

Lim

Säck, 25kg
{{ calcGlueBags(item, $index) }}

Armering

Typ m m
{{ calcMurforType(item, $index) }} {{ calcMurforAmount(item, $index) }}

Balkar

Beräknade antal bilar

Antal bilar Vikt, kg
{{ totalTrucks }} {{ totalTransportWeight }}
Antal pallar Antal pallar för lim
{{ totalBlockBases }} {{ totalGlueBases }}
Lim, säck, 25kg
{{ totalGlueBags }}

Kalkyl för Murfor

Typ m Antal rullar
{{ murforItem.type }} {{ murforItem.meters }} {{ murforItem.rolls }}