Radhus

2.4. Bauroc lägenhetsskiljande mellanvägg, anslutning med bauroc ECOTERM+ yttervägg


2.8 Silroc 250 lägenhetsskiljande mellanvägg, anslutning med bauroc ECOTERM+ yttervägg


5.1. Anslutning grund - lägenhetsavskiljande vägg och golv