Montering av bauroc ELEMENT

Montering av bauroc ELEMENT väggskivor i ickebärande mellanväggar

  

Bestäm placeringen för mellanväggar och markera det på väggar och golvet. Kontrollera att golvunderlaget är jämnt, vid behov jämna ut det. För att underlätta murningen, fäst ett vertikalstöd på befintliga väggar och en bräda på golvet. Blanda färdigt lim för bauroc väggskivor efter instruktionerna på säcken.

  

Limma en 10 mm tjock polystyrolskumremsa på golvet . Stryk limmet i jämnt skick på polystyrolskumremsan och på väggskivans kant med hjälp av bauroc limstrykare.

  

Lägg första skivan på plats och knacka fast den med gummihammare. Stryk lim på nästa väggskivors kanter och lägg dessa tätt mot föregående skivor. För att bättre kunna fixera skivor, knacka in bauroc fogplattor i skivfogarna.

  

För fixering av bauroc elementvägg mot befi ntlig vägg använd aluminiumstång som Du slår in i väggen i 45° vinkel. Rengör ytan som skall limmas från löst damm. Stryk lim på blockradens ovanyta.

  

Väggar som är bredare än 3 m rekommenderas att armeras med Murfor armering.

  

Såga itu en väggskiva. Börja andra raden med en halv skiva och rikta in raden med hjälp av vattenpass. Fortsätt att mura med helskivor.

  

Överbryggning av öppningar med bauroc ÖVERLIGGARE.

  

Bygg en stödram av virke för att stödja skivorna ovanför dörröppningen. Rengör väggytan som skall limmas från löst damm. Stryk lim på väggen vid stödramen.

  

Låt väggen torka. Ta bort träramen innan dörren sätts på plats. Gör sista plattraden 2-3 cm lägre, så att man kan göra en elastisk fog mellan innertak och vägg. Sätt det sista blockvarvet på plats. Fixera väggen med kilar mellan tak och block. Fyll springan mellan tak och vägg med fogskum. Låt skummet torka och skär bort överflödetmedenkniv.

 

bauroc EASYFIX är ett alternativ till lättbetonglim.

  

Sammanfogning av ELEMENTvägg med korsande betongvägg med hjälp av armeringsstång  eller kopplingsklämma för väggar.