Väggprydnader i bauroc väggen

Galleri (4)

Den goda bearbetbarhet av bauroc material, skapar möjlighet att göra en del av väggprydnader i inredning, eller till och med skapa unika reliefer av skulptörens arbete. Den enda begränsningen är kundens fantasi och konstnärens kompetens.