Helhetslösningar från bauroc för miljöns skull

Nybyggnationer är ett hett miljöämne! Åsikterna går isär, smaken, skiljer sig avsevärt men det som kanske delar människor som allra mest är just miljöaspekten. Med Baurocs lättbetong kan du bygga som du vill och samtidigt göra miljön en tjänst.

BAUROC ÄR NORRA Europas största producent av lättbetong med unika helhetslösningar. Jörgen Laserow som är försäljningsrepresentant för Bauroc berättar:
– Unikt för Bauroc är att vi har balkar som är anpassade efter blocken vilket innebär att det går mycket snabbare att bygga. Det är lite som att bygga lego, det är bara att stapla. I och med att våra balkar finns i längder upp till 6 meter slipper man i många fall gjuta. Men skulle förhållandena vara så det behövs, så har vi givetvis lösningar även för det.

Vidare berättar Jörgen om själva materialet:
– Lättbetong är något helt annat än vanlig betong. Delvis är det mycket mer miljöanpassat och produceras av sand och kalkcement, egentligen kan man säga att det går att äta produkten, men det är inget vi rekommenderar, säger Jörgen och skrattar.
– Det finns mycket luft i blocken, ju mer luft desto bättre isolationsförmåga. Man får en fantastiskt bra inomhusmiljö och behöver inte använda annan isolering, berättar Jörgen.

Dessutom väger det flera gånger mindre av vad vanlig betong gör, vilket gör det betydligt lättare att arbeta med. Det är också enkelt att spåra och göra hål i blocken efter behov för till exempel el och dylikt.

Povilas Bruzgulevicius är aktiv i två företag, JPD Grupp AB och Valento AB, och båda bygger enbart med lättbetong från Bauroc.
– Vi bygger mest med lättbetong och då bara med Bauroc, vi har tidigare jobbat med ett annat företag, men då Bauroc kan leverera snabbt, jobbar vi med dem. Jag tycker att lättbetong som material är jättebra och är väldigt lätt att bygga med. Har man rätt verktyg går det jättefort. Man får dessutom stenhus som håller och inte rör sig lika mycket som trä och det blir inga sprickor. Det tar inte mer än en vecka att bygga en våning på ett flerfamiljshus, säger Povilas.
– Det är också lätt att såga och bygga exakt. Vi använder bandsåg och kan då såga av två centimeter av blocket och det blir väldigt rakt. Det innebär att vi minimerar spill, vilket är bra för miljön.

Lättbetongblocken från Bauroc uppfyller också isoleringskraven så ingen ytterligare isolering krävs, be-rättar Povilas som är mycket nöjd med Baurocs produkter och servicen från deras personal.

Man kan se att lättbetong och Baurocs unika helhetslösningar börjar bli ett populärt alternativ när man ska bygga större byggnader med specifika syften.
– Producering av lättbetong går helt klart mot villor även om industrisidan nu efter tre, fyra år börjar ta fart. Jag tror att många ser fördelarna med att ha lättbetong. Delvis tror jag att det handlar om miljöaspekten men sedan är det så att lättbetongen klarar hela 240 minuter i full eldsvåda. Och släcks elden med vatten behöver den sedan bara torka ut, till skillnad från till exempel sandwichpanel med isolering. Kommer det in vatten där emellan rostar det och hela fasaden måste då rivas. Dessutom är de perfekta för att skapa brandceller. Många kunder köper produkter som ska agera avdelare mellan till exempel en tillverkningsdel och kontorsdel, berättar Jörgen.

En annan viktig aspekt är att lätt-betongen inte möglar, vilket annars är ett stort problem i alla typer av lokaler, från bostäder till arbetslokaler.
– Jag kan tänka mig att försäkrings-bolag blir glada för att hus byggs med lättbetong, fasaden löper mycket mindre risk att skadas kontra hus av trä. Något som var ett problem för ungefär tio till femton år sen var hur man gjorde in-fästningar, som att sätta upp kök eller fästa upp någonting på väggarna. Men idag finns det så bra infästningsmaterial från olika leverantörer, i stort sett alla leverantörer har det, så att montera till exempel ett kök idag är inte längre ett problem. Dessutom går det att forma både exteriört och interiört med att klä blocken med det material man själv vill för att till exempel skapa lite mjukare framtoning, säger Jörgen.

Möjligheterna med Baurocs helhets-lösningar är många.

För mer inspiration: www.bauroc.se/solution/baurocs-helhetslosning 

Se bilder av projektet