Nära-nollenergiförskola, Palamuse

Galleri (8)

Urmo Mets och Allan Pilter, Kauss Arhitektuur OÜ, 2018 Inredningsarkitektur: Lauri Eltermaa, Grete Veskiväli

Enligt arkitekten Urmo Mets har den arkitektoniska lösningen inspirerats av det intressanta och karakteristiska landskapet i Vooremaa. ”Vårt mål var att byggnadens arkitektur, inredning och landskapsarkitektur skulle fungera som en helhet för att stöda den lokala identiteten. Mindre orter som Palamuse konkurrerar som en livsmiljö med större städer – därför att främja de med hjälp av modern och framträdande arkitektur. Den omedelbara miljön, stimulerande geometrin och det varierande materialurvalet påverkar och stöder barnens utveckling.

Eftersom byggnaden skulle bli en nära-nollenergibyggnad samarbetade arkitekter under projekteringen med Tallinns Tekniska Universitet och specialister från Tartu Universitetets kärnlaboratorium för energieffektivt byggande. ”År 2015 när tävlingen hölls fanns det höga förväntningar på energieffektivitet, men det fanns fortfarande lite erfarenhet”, minns Urmo Mets. “För att hålla luftläckaget inom de föreskrivna gränserna och för att minimera beroendet av eventuella konstruktionsfel som kan påverka läckaget, valde vi ett stenhus.” Förskolans väggar byggdes av energieffektiva bauroc block som är lätta att bearbeta, medan trä användes i den inre och yttre ytbehandlingen för att ge värme och färg. Grafisk betong har använts för att framhäva huvudentrén.

“Det är lätt att bygga böjda väggar av värmeisolerande block och sedan putsa dem. Det var nödvändigt att hitta en lösning för att skapa en varm fasad och hålla underhållskostnaderna nere. För närvarande kan vi säga att valet har rättfärdigat sig”, säger Urmo Mets. “Det faktum att byggherren är ägaren av byggnaden som hyr ut den till kommunen spelade förmodligen också en roll. Därför var byggherren själv mycket angelägen om att hålla byggnadens driftskostnader låga.”