Torrblandningar

bauroc BLOCKLIM

Blocklim lämpar sig för limning av bauroc inomhus och utomhus.

Bruksanvisning:
Blanda en säck pulver (25 kg) i ca 7 – 7,5 l vatten med en vispförsedd borrmaskin. Blanda i minst 2minuter, varefter blandningen får stå i 10 minuter. Blanda på nytt och tillsätt vatten vid behov. Blandad massa bör användas inom 3 timmar. Applicera limmet med en tandad spackel, slev eller limsläde. Fogbredd: ca 2-3 mm. Massans och blockens temperatur bör överstiga +5°C.
Om den blandade massan blir tjock, får den inte förtunnas genom att tillsätta vatten, ty då försämras limmets hållfasthet och övriga egenskaper. Nymurad konstruktion bör skyddas mot regn.

Förpackning och lagring:
Produkten förpackas i 25 kg säckar. Säckarna bör skyddas mot fukt och får inte ligga direkt mot marken. Lagringstid ca 1 år i torra utrymmen.

bauroc LAGNINGSBRUK

Lagningsbruk lämpar för fyllning och lagning av slag- och tryckskador i bauroc murverk. Bruket består huvudsakligen av finmald lättbetong.

Bruksanvisning:
Blanda en säck pulver (20 kg) i ca 7-7,5 l vatten med en vispförsedd borrmaskin. Blanda i minst 2 minuter, varefter blandningen får stå i 10 minuter. Blanda på nytt och tillsätt vatten vid behov. Blandad massa bör användas inom 3 timmar. Fukta de ytor som skall repareras och fyll små (15 mm) håligheter med reparationsbruk. Djupare hål repareras i flera skikt. Applicera bruket med en spackel eller murslev. Ytans och bruketstemperatur bör överstiga +5°C.
Om den blandade massan blir tjock, får den inte förtunnas genom att tillsätta vatten, ty då försämras limmets hållfasthet och övriga egenskaper.

Förpackning och lagring:
Produkten förpackas i 20 kg säckar. Säckarna bör skyddas mot fukt och får inte ligga direkt mot marken. Lagringstid ca 1 år i oöppnad säck i torra utrymmen.

Vinter lim och lagningsbruk

Säckar med limblandningar avsedda för vinterbruk bär specialmarkering och innehåller nödvändiga frosttillsatser.
Produkten lämpar sig för limning av lättbetongblock inomhus och utomhus vintertid (0 – -10°C).

Bruksanvisning:

I kalla förhållanden (0 – -10°C) används varm massa (+30 – + 40°C). Blandningsvattnet får inte överstiga +60°C. Massan får inte avkylas för snabbt före murningen. Bearbetbarhetstiden för varm massa är 30 minuter, dvs kortare än normalt. Öppentiden är endast ca 5 minuter, varefter ytan tillfryser och vidhäftningen försvagas. Om den blandade massan blir tjock, får den inte förtunnas genom att tillsätta vatten, ty då försämras limmets hållfasthet och övriga egenskaper. Blocken böra vara torra och absorberande. Frusna och snöiga block uppvärms till +1°C. Nymurad konstruktion bör skyddas mot regn.

EASYFIX monteringslim

bauroc EASYFIX är ett enkomponents polyuretanlim för byggnation av icke-bärande mellanväggar av bauroc mellanväggsskivor eller av bauroc block och ett lämpligt alternativ till mineraliskt finbruk (bauroc lim för mellanväggsskivor). bauroc EASYFIX passar inte för byggnation av bärande väggar och ytterväggar. Jämfört med vanligt mineraliskt bauroc lim för mellanväggsskivor gör bauroc EASYFIX arbetet renare och bekvämare, men även snabbare, eftersom man inte behöver blanda limmet själv.

bauroc EASYFIX levereras i 1000 ml aerosolflaska, produktens nettovolym är 750 ml. Aerosolflaskor är emballerade i kartonglådor, 12 flaskor per låda. Minsta beställningsvolymen är 1 aerosolflaska och produkten säljs endast tillsammans med bauroc blockprodukter för byggnation av ickebärande mellanväggar.

Tekniska data

Tekniska data Värde
Produktens nettovolym i flaskan 750 ml produkt i 1000 ml aerosolflaska
Yttorr (+23 °C, 50% RH) 8-15 minuter
Slutlig härdning (+23 °C, 50% RH) 24h
Slutlig härdning (+5 °C, 50% RH) 72h
Brandklassen för härdat limskum (DIN 4102-1) B3
Antändningspunkt för härdat limskum 400°C
Garanterad förvaringstid 12 månader i oöppnad förpackning

bauroc EASYFIX åtgångsvärden *

Produkt åtgång, m²/flaska
CLASSIC 150 4…5
CLASSIC 100 5…7
ELEMENT 150 6…8
ELEMENT 100 9…11
ELEMENT 75 9…11
ELEMENT 50 11…15

* Åtgångsvärden är uppskattningsvärden och verklig åtgång kan variera avsevärt.

Uppgifter per: 2024-03-19