baurocs HELHETSLÖSNING

Bygga med bauroc är enkelt

baurocs HELHETSLÖSNING
katalog

baurocs HELHETSLÖSNING

bauroc produktfamilj innefattar byggblock med olika ändamål och egenskaper, väggskivor för mellanväggar, U-block, överliggare och takelement. Alla produkter har mått som gör de lättanpassade till varandra så att hela husskalet kan byggas av bauroc lättbetong som har bra värmeisolerande egenskaper.

Vår helhetslösning för bostadsbygge innefattar: enskikts ytterväggar av ECOTERM+ block utan tilläggsisolering, bärande innerväggar av CLASSIC eller HARD block samt lätta innerväggar av ELEMENT skivor för mellanväggar, bauroc ÖVERLIGGARE för montering ovanför dörr- och fönsteröppningar samt bauroc TAKELEMENT för mellanbjälklag och vindsbjälklag.

Alla bauroc produkter har mått som gör de lättanpassade till varandra, vilket gör ditt husbygge lika lätt som att bygga lekhus av LEGOklossar. Byggandet går riktigt snabbt, med enkla konstruktionslösningar och anslutningar. Därför kan vi med säkerhet lova att resultatet blir ett säkert och energisnålt stenhus med lång livslängd.

bauroc produkter lämpar sig för byggnad av energieffektiva hus (lågenergi-, passiv- och även nära-nollenergihus) eftersom de kombinerar det bästa av lättbetongens unika egenskaper som mycket bra värmeisoleringsförmåga, bra värmeackumulering och lufttäthet. Väl genomtänkta och i praktiken väl beprövade värmehållande konstruktionslösningar hjälper att spara uppvärmningskostnader. Ett hus byggt av bauroc produkter har enkel konstruktion, låga byggkostnader och egenskaper som lämpar sig bra för vårt nordiska klimat.

1. ytterväggar

2. bärande innerväggar

3. mellanväggar

4. mellanbjälklag

5. överliggare

6. trappor

7. vindsbjälklag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på konstruktionslösningar och projekt

https://bauroc.se/projektering/detaljer

Referenser för vår helhetslösning

https://bauroc.se/reference/lagenergihuset-pa-osel/

https://bauroc.se/om-vara-hus/lagenergihuset-pa-osel-en-oversikt-av-husets-energiforbrukning/

http://bauroc.se/stensakert-husbygge-med-lattbetong/