baurocs HELHETSLÖSNING

Ett komplett byggsystem för klimatsmarta hem

baurocs HELHETSLÖSNING

baurocs HELHETSLÖSNING är ett komplett byggsystem av modern, högkvalitativ lättbetong. Tack vare den extremt låga vikten är den nödvändiga mängden råmaterial extremt låg, och miljöavtrycket är ungefär detsamma som för trä. Titta på EDP-certifikaten för exakta miljödata här…

bauroc produktfamilj innefattar byggblock med olika ändamål och egenskaper, väggskivor för mellanväggar, U-block, balkar och takelement. Alla produkter har mått som gör de lättanpassade till varandra så att hela husskalet kan byggas av bauroc lättbetong som har bra värmeisolerande egenskaper.

Vår helhetslösning för bostadsbygge innefattar: enskikts ytterväggar av ECOTERM+ block utan tilläggsisolering, bärande innerväggar av CLASSIC eller HARD block samt lätta innerväggar av ELEMENT skivor för mellanväggar, bauroc BALKAR för montering ovanför dörr- och fönsteröppningar samt bauroc TAKELEMENT för mellanbjälklag och vindsbjälklag.

Alla bauroc produkter har mått som gör de lättanpassade till varandra, vilket gör ditt husbygge lika lätt som att bygga lekhus av LEGOklossar. Byggandet går riktigt snabbt, med enkla konstruktionslösningar och anslutningar. Därför kan vi med säkerhet lova att resultatet blir ett säkert och energisnålt stenhus med lång livslängd.

Lättbetong har enastående brandmotstånd, även jämfört med andra byggblock så som gjutna betongblock eller lättklinker. Läs mer om lättbetongs brandmotstånd här… Baurocs Lättbetong är ett allergifritt byggmaterial som inte innehåller eller utsöndrar några skadliga ämnen. Se M1 lättbetongs certifikat för emissionsklassificeringen här…

bauroc produkter lämpar sig för byggnad av energieffektiva hus (lågenergi-, passiv- och även nära-nollenergihus) eftersom de kombinerar det bästa av lättbetongens unika egenskaper som mycket bra värmeisoleringsförmåga, bra värmeackumulering och lufttäthet. Väl genomtänkta och i praktiken väl beprövade värmehållande konstruktionslösningar hjälper att spara uppvärmningskostnader. Ett hus byggt av bauroc produkter har enkel konstruktion, låga byggkostnader och egenskaper som lämpar sig bra för vårt nordiska klimat.

1. ytterväggar

2. bärande innerväggar

3. mellanväggar

4. mellanbjälklag

5. balkar

6. trappor

7. vindsbjälklag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visa mer

 

PDF Katalog

Exempel på konstruktionslösningar