Företag

Koncernen Bauroc International, med huvudsäte i Estland, är med två moderna anläggningar i Estland och Lettland, den största producenten av lättbetong i Nordeuropa. Maskinparken i båda anläggningarna kommer från två av de mest ansedda tyska tillverkarna Wehrhahn och Hess.

Rena, naturliga och mineraliska råvaror av hög kvalitet liksom modern teknik garanterar att bauroc -produkterna hör till de ledande lättbetongprodukterna över hela världen. Och detta tack vare sina tekniska egenskaper. Vi är medlemmar i branschorganisationen för lättbetongtillverkare, EAACA, och alla våra produkter är CE-certifierade.

Är 2012 förvärvade vi JÄMERÄ i Finland, Nordeuropas äldsta företag, som erbjuder byggsatser och färdighus av lättbetong. På så sätt kan vi erbjuda de svenska byggherrarna 40 års erfarenhet från lättbetongens födelseland.

Tack vare våra högkvalitativa produkter har bauroc blivit populär i alla närliggande länder. Förutom i Sverige säljer bauroc också sina produkter i Estland, Lettland, Litauen, Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland und Ryssland.

När vi nu efter 16 år byter ut vårt välkända namn Aeroc till Bauroc så gör vi en satsning för att ta ytterligare marknadsandelar.

Bauroc är medlem i följande organisationer:

European Autoclaved Aerated Concrete Association (EAACA)

ICC Estonia

The Estonian Chamber of Commerce and Industry (ECCI)

Unionen för estniska producenter av byggnadsmaterial