Företag

Bauroc är den största producenten av lättbetong i Nordeuropa. Lättbetong – internationellt känd under benämningen autoclaved aerated concrete eller förkortat AAC – är ett lätt och starkt stenmaterial som bygger på porösa mineraliska råvaror och som tillverkas genom en produktionsprocess som inkluderar autoklavering.

Bauroc som började sin tillverkningsverksamhet år 2001, har sina moderna lättbetongfabriker i Estland och Lettland. I koncernen ingår också dotterbolag i Lettland, Litauen och Finland som svarar för försäljning. Sammanlagt anställer Bauroc företag 200 arbetare i 4 länder, gruppens årsomsättning är 32 miljoner euro.

Bauroc exporterar tre fjärdedelar av sin produktion. Estlandstillverkade produkter marknadsförs i alla baltiska och nordiska länder, och dessutom i Tyskland och Schweiz. Det breda produkturvalet av Bauroc används överallt i byggverksamhet på dessa marknader – vid såväl Enfamiljshus- som flervåningshus, kontors-, jordbruks- samt industribyggnader.

Som en annan verksamhetsinriktning av Bauroc-gruppen levererar och monterar vårt finska dotterbolag, Jämerä Kivitalot Oy kompletta estlandstillverkade stenhus i lättbetong under varumärket JÄMERÄ. JÄMERÄ är Finlands äldsta och mest kända varumärke för stenhus sedan 1974, som är erkänd för sin energieffektivitet och hälsosamma inomhusklimat.

Bauroc är medlem i följande organisationer:

European Autoclaved Aerated Concrete Association (EAACA)

The Estonian Chamber of Commerce and Industry (ECCI)

Unionen för estniska producenter av byggnadsmaterial