Företag

Bauroc AS är den största producenten av lättbetong i Nordeuropa. Lättbetong – internationellt känd under benämningen autoclaved aerated concrete eller förkortat AAC – är ett lätt och starkt stenmaterial som bygger på porösa mineraliska råvaror och som tillverkas genom en produktionsprocess som inkluderar autoklavering.

Bauroc AS som började sin tillverkningsverksamhet år 2001, har sina moderna lättbetongfabriker i östra Estland – i Andja och Ahtme. I koncernen ingår också dotterbolag i Lettland, Litauen och Finland som svarar för försäljning. Sammanlagt anställer Bauroc företag 200 arbetare i 4 länder, gruppens årsomsättning är 30 miljoner euro. Bauroc AS ägs till 100 % av det estniska familjeföretaget Yaico AS som grundades 1991.

Bauroc tillverkar sina produkter under två viktigaste varumärken – bauroc och ROCLITE, och exporterar tre fjärdedelar av sin produktion. Estlandstillverkade produkter marknadsförs i alla baltiska och nordiska länder, och dessutom i Polen, Tyskland och Storbritannien. Det breda produkturvalet av bauroc och ROCLITE används överallt i byggverksamhet på dessa marknader – vid såväl Enfamiljshus- som flervåningshus, kontors-, jordbruks- samt industribyggnader.

Som en annan verksamhetsinriktning av Bauroc-gruppen levererar och monterar vårt finska dotterbolag, Jämerä Kivitalot Oy kompletta estlandstillverkade stenhus i lättbetong under varumärket JÄMERÄ. JÄMERÄ är Finlands äldsta och mest kända varumärke för stenhus sedan 1974, som är erkänd för sin energieffektivitet och hälsosamma inomhusklimat. Enligt franchiseavtal med Bauroc AS säljs JÄMERÄ:s stenhus i Estland av StoneEnergy OÜ.

Bauroc är medlem i följande organisationer:

European Autoclaved Aerated Concrete Association (EAACA)

The Estonian Chamber of Commerce and Industry (ECCI)

Unionen för estniska producenter av byggnadsmaterial