Miljöpåverkan

bauroc LÄTTBETONG – BYGGMATERIAL MED LÅG MILJÖPÅVERKAN

Syftet med miljödeklarationer för byggmaterial är att ge en konkret, kvantitativ klassificering av materialens miljöpåverkan, dvs  CO₂-avtryck, under byggmaterialens hela livscykel, från produktion till återvinning och bortskaffande. De miljöeffektindikatorer som beräknas för byggmaterial och som redovisas i EPD certifikaten är nödvändiga för LCA bedömningar (Life Cycle Assessment) av byggnader som uppfyller kraven för grön certifiering (BREEAM, LEED, DGNB osv.).

Miljöpåverkan av Baurocs produkters uttrycks i enhet kg CO₂ ekvivalenter per produkts kubikmeter (kg CO₂e/m³). Beräkningarna utfördes med hjälp av LCA analysmetoden i enlighet med den internationella standarden EN 15804: 2012 + A2: 2019, ISO 14025 / ISO 21930.

Bedömningen av miljöpåverkan bekräftade vår övertygelse om att miljövänlighet och ett lågt CO₂-avtryck är en styrka hos lättbetong som ett unikt byggnadsmaterial. Det uppskattade GWP-värdet (global warming potential) för baurocblock är 121…180 kg CO₂e/m³, vilket är på samma nivå med flera byggmaterial i trä. Den låga miljöpåverkan beror på att de viktigaste råvarorna kommer från fabrikens omedelbara närhet och på produkternas låga vikt och därmed den låga kostnaden för de utvunna råvarorna jämfört med andra, mycket tätare byggblock.

Miljödeklarationer beviljats till Baurocs block och armerade produkter (balkar, paneler) är publicerade på den verifierade EPD registrerarens The Building Information Foundation RTS sr. weppblats https://cer.rts.fi/en/rts-epd/search-for-rts-epds/.