Murblock CLASSIC

Murblock CLASSIC

Murblock CLASSIC

bauroc CLASSIC murblocken är tillverkade av lättbetong med genomsnittlig torrdensitet 425 kg/m³ och med normaliserad tryckhållfasthet fb=3,0 N/mm². Murblocken tillverkas i 5 olika bredder (300 mm; 250 mm; 200 mm; 150 mm; 100 mm). Alla block (förutom CLASSIC 100) har en vertikal ursparing i ena kortsidan. Block CLASSIC 100 saknar denna ursparing. bauroc CLASSIC blockens viktigaste användningsområde är bärande innerväggar. Även flerskikts ytterväggar med kompletterande isolering och foder (tegel-, virkes- och annat skivfoder).

Prestandadeklaration CLASSIC

Blockens fogar

Alla bauroc block muras med finbruk (bauroc blocklim) med tryckhållfasthet ≥10 N/mm². Horisontalfogar måste vara ordentligt fyllda med lim och får inte vara tunnare än 1 mm och bredare än 3 mm. I varje vertikalfog måste minst ett av blocken ha en eller två ursparingar. För att garantera fogarnas lufttäthet fylls dessa ursparingar efter murning av varje blockrad med bauroc blocklim. Vid arbete följ tillverkarens instruktioner.

Produkt Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm)
bauroc CLASSIC 300 600 300 200
bauroc CLASSIC 250 600 250 200
bauroc CLASSIC 200 600 200 200
bauroc CLASSIC 150 600 150 200
bauroc CLASSIC 100 600 100 200

 

Tekniska värden
Torrdensitet 425 kg/m³ (±30 kg/m³)
Normaliserad tryckhållfasthet (genomsn.) 3,0 N/mm²
Värmeledningstal λ10, dry 0,10 W/mK
Volymminskning < 0,3 mm/m
Fuktdiffusionstal 5/10
Frostsäkerhet 35 cyklar

 

Produkt st/m² st/pall m²/pal kg/st Limåtgång
(kg/m²)
bauroc CLASSIC 300 8,3 40 4,80 20,7 7,5
bauroc CLASSIC 250 8,3 48 5,76 17,2 6,5
bauroc CLASSIC 200 8,3 56 6,72 13,8 5,7
bauroc CLASSIC 150 8,3 80 9,60 10,3 4,9
bauroc CLASSIC 100 8,3 120 14.40 6,9 3,0

Uppgifter per 2021-12-29

Kalkyl för produkter

Produkter

Pallar
{{ calcAlus(item, $index) }} {{ calcM2(item, $index) }} {{ calcM3(item, $index) }}

Lim

Säck, 25kg
{{ calcGlueBags(item, $index) }}

Armering

Typ m m
{{ calcMurforType(item, $index) }} {{ calcMurforAmount(item, $index) }}

Balkar

Beräknade antal bilar

Antal bilar Vikt, kg
{{ totalTrucks }} {{ totalTransportWeight }}
Antal pallar Antal pallar för lim
{{ totalBlockBases }} {{ totalGlueBases }}
Lim, säck, 25kg
{{ totalGlueBags }}

Kalkyl för Murfor

Typ m Antal rullar
{{ murforItem.type }} {{ murforItem.meters }} {{ murforItem.rolls }}