Lättbetongblock CLASSIC

Lättbetongblock Classic

bauroc Classic blocken är tillverkade av lättbetong med genomsnittlig torrdensitet 425 kg/m³ och med normaliserad tryckhållfasthet fb=3,0 N/mm².
Blocken tillverkas i 5 olika bredder (300 mm; 250 mm; 200 mm; 150 mm; 100 mm). Alla block (förutom Classic 100) har en vertikal ursparing i ena kortsidan.
Block Classic 100 saknar denna ursparing. bauroc Classic blockens viktigaste användningsområde är bärande innerväggar. Även flerskikts ytterväggar med kompletterande isolering och foder (tegel-, virkes- och annat skivfoder).

Prestandadeklaration Classic

Blockens fogar

Alla bauroc block muras med finbruk (bauroc blocklim) med tryckhållfasthet ≥10 N/mm². Horisontalfogar måste vara ordentligt fyllda med lim och får inte vara tunnare än 1 mm och bredare än 3 mm. I varje vertikalfog måste minst ett av blocken ha en eller två ursparingar. För att garantera fogarnas lufttäthet fylls dessa ursparingar efter murning av varje blockrad med bauroc blocklim. Vid arbete följ tillverkarens instruktioner.

ProduktLängd (mm)Bredd (mm)Höjd (mm)
bauroc Classic 300600300200
bauroc Classic 250600250200
bauroc Classic 200600200200
bauroc Classic 150600150200
bauroc Classic 100600100200

 

Tekniska värden
Torrdensitet425 kg/m³ (±30 kg/m³)
Normaliserad tryckhållfasthet (genomsn.)3,0 N/mm²
Värmeledningstal λ10, dry0,10 W/mK
Volymminskning< 0,3 mm/m
Fuktdiffusionstal5/10
Frostsäkerhet35 cyklar

 

Produktst/m²st/pallm²/palkg/stLimåtgång
(kg/m²)
bauroc Classic 3008,3404,8020,77,5
bauroc Classic 2508,3485,7617,26,5
bauroc Classic 2008,3566,7213,85,7
bauroc Classic 1508,3809,6010,34,9
bauroc Classic 1008,312014.406,93,0

Uppgifter per 2016-05-22

Kalkyl för produkter

Produkter

Pallar
{{ calcAlus(item, $index) }}{{ calcM2(item, $index) }}{{ calcM3(item, $index) }}

Lim

Säck, 25kg
{{ calcGlueBags(item, $index) }}

Armering

Typ m m
{{ calcMurforType(item, $index) }}{{ calcMurforAmount(item, $index) }}

Balkar

Beräknade antal bilar

Antal bilarVikt, kg
{{ totalTrucks }}{{ totalTransportWeight }}
Antal pallarAntal pallar för lim
{{ totalBlockBases }}{{ totalGlueBases }}
Lim, säck, 25kg
{{ totalGlueBags }}

Kalkyl för Murfor

TypmAntal rullar
{{ murforItem.type }}{{ murforItem.meters }}{{ murforItem.rolls }}