Kalksandsten silroc 120

Kalksandsten silroc 120

Användningsområde

silroc kalksandsten kan användas för både inner- och ytterväggar. Stenar är lämplig för båda bärande och icke-bärande väggar . Ett av de viktigaste användningsområdena för kalksandsten är ljudisolerade skiljeväggar. Tack vare stens höga densitet är väggens ljudisolerande egenskaper förstklassiga i förhållande till väggens tjocklek. Ett annat viktigt användningsområde för stenar är byggnation av flerbostadshus. På grund av sin höga bärförmåga är stenen lämplig för konstruktion av bärande väggar i flerbostadshus. Ytterväggar av stenar kräver ytterligare isolering.

Överensstämmelse och form

silroc kalksandsten är murblock av kategori I, som uppfyller kraven i den harmoniserade standarden SS-EN 771-2:2011+A1:2015, Mursten och murblock – Krav – Del 2: Kalksandsten. Stenar är 238 mm höga och 250 mm långa och fi nns i fyra bredder, 120, 150, 180 och 248 mm.

Montering

silroc kalksandsten kan monteras med tunt murbruk på en tunn limfog (ca 2,5 mm) eller med vanligt murbruk (fogtjocklek ca 12 mm).bauroc LÄTTBETONGLIM (hållfasthetsklass M10) är lämplig för montering på tunna limfogar. Hållfasthetsklassen för det lim eller den murbruksblandning som används för montering ska väljas i enlighet med projektets krav. Murbruksblandningar av hållfasthetsklass M10 är normalt tillräckliga, men när det gäller bredare och högre bärande väggar kan det vara nödvändigt att använda blocklim eller murbruksblandningar av högre hållfasthetsklass. Om väggarna kommer att putsas, kan vertikala fogar lämnas ofyllda när blocken monteras. Om väggarna läggs med en ren fog ska även de vertikala fogarna fyllas under monteringen. Vid byggandet av ytterväggar är det alltid tillrådligt att fylla vertikala fogar, även på putsade väggar. Fyllda vertikala fogar hjälper till att säkerställa väggarnas lufttäthet och minimera värmeförluster genom luftläckage.

Hörnlösning för silroc 250 blockvägg

Eftersom längden på 250 mm och bredden på 248 mm på silroc 250-block är nästan identiska, är det enklast att uppnå den nödvändiga sammanfogning av block om man lägger väggen genom att använda silroc 120-blocken i hörnen.

1. silroc250
2. silroc120
3. bruksfog, 8…12mm

Mått, vikter och förpackade mängder

Produkt Mått (längd, bredd, höjd) vikt, kg/st stycken/pall vikt, kg/pall pallar i lasten
silroc 120  250×120×238  10,5 96 1030  23
silroc 150  250×150×238 13,9 80 1130 21
silroc 180  250×180×238  15,9 64 1040  23
silroc 250  250×248×238  19,6 48 965 25

Förbrukning

 

Produkt

Läggning med tunn limfog (fog 2,5 mm) Läggning med murbruk (fog 12 mm)
st/m² m²/pall blandning
kg/m²
blandning
25 kg påse/pall
st/m² m²/pall blandning
kg/m²
blandning
25 kg påse/pall
silroc 120 16,81 5,71 2,10 0,48 16 6 9,6 2,3
silroc 150 16,81 4,76 2,63 0,50 16 5 12,0 2,4
silroc 180 16,81 3,81 3,15 0,48 16 4 14,4 2,3
silroc 250 16,81 2,86 4,20 0,48 16 3 19,2 2,3

Tekniska egenskaper

Teknisk egenskap 120 150 180 250
Normaliserad tryckhållfasthet, N/mm² ≥15
Värmekonduktivitet λ10dry,mat, W/mK 0,86
Brutto torrdensitet, kg/m³ 1410-1600 1275-1475
Frostbeständighet, cyclar 50
Ljudisolering Rw, dB *) 49 51 54 56
Brandmotstånd enligt standarden EN 1996-1-2, EI EI 120 EI 180 EI 240 EI 240
Brandmotstånd enligt standarden EN 1996-1-2, REI REI 90 REI 120 REI 240 REI 240

*) Putsning som ytbehandling innebär in- och utvändig putsning med 10kg/m² för båda väggytor.