Liggande väggelement

bauroc-VÄGGELEMENT är en armerad lättbetongelement som kan användas för uppförande av icke-bärande monterbara inner- och ytterväggar av byggnader. Elementet placeras i horisontalläge, kontaktytan täcks med bauroc-BLOCKLIM som tätar horisontala fogar och paneländarna fästs vid den bärande konstruktionen (betong- eller stålpelare). Monteringen kräver ett särskilt gripaggregat som kan hyras av oss.

Användningsområden

Användningsområden utgörs främst av vanliga brandväggar (EI) och även slagtåliga brandväggar (EI-M fr o m väggbredd på 200 mm) av industri- och logistikhallar samt jordbruksanläggningar. Dessutom är bauroc-VÄGGELEMENT lämpligt för uppförande av alla slags inner- och ytterväggar i såväl uppvärmda som kalla lokaler. Väggar av 250 mm och bredare baurocVÄGGELEMENT kräver oftast ingen värmeisolering vid industribyggnader, U-värdet av en 250 mm panelvägg är U=0,57W/m²K.

Fördelar med bauroc VÄGGELEMENT

• Brandbeständighet. Alla väggar har brandteknisk klass EI240.
• Slagtålighet. Tack vare armeringsnät inne i elementerna är väggar av bauroc-VÄGGELEMENT slagtåliga.
• bauroc-VÄGGELEMENT expanderar inte vid uppvärmning i solsken.
• bauroc-VÄGGELEMENT har bra ljuddämpningsegenskaper. Den obehandlade skrovliga panelytan garanterar låg ljudreflektion vilket är särskilt viktigt i industribyggnader med bullriga maskiner.
• Obehandlade väggar av bauroc-VÄGGELEMENT  balanserar effektivt fuktklimatet i byggnaden.
• Väggar av bauroc-VÄGGELEMENT  kan lämnas obehandlade både in- och utvändigt. Om ytbehandling önskas av estetiska skäl kan väggarna med fördel behandlas med kalkfärg eller sprutputs. Inomhus kan även latexfärg användas.
• Tack vare lättbetongens bra värmeisoleringsförmåga behövs oftast ingen värmeisolering vid ytterväggar av produktionsbyggnader och jordbruksanläggningar av 250mm eller bredare bauroc-VÄGGELEMENT . U-värdet av en 250 mm väggelement vägg är U=0,57W/m²K.

Leveranstider

bauroc-VÄGGELEMENT är inga lagerprodukter, de tillverkas uteslutande enligt order. Den förväntade leveranstiden ca 5-8 veckor kan meddelas först efter bekräftad detaljerad layoutritning.

Väggelement form och mått

Panelernas höjd är 600 mm och bredd 150, 200, 250, 300 eller 375 mm. bauroc-VÄGGELEMENT  tillverkas med längd från och med 1,2 m upp till 6,0 m, med intervall på 0,2 m. Tabellen med standardmått av väggelementslängder finns här. Enligt överenskommelse kan väggelement även tillverkas med speciallängd för att precis passa ett specifikt byggprojekt.

Tekniska specifikationer av bauroc-VÄGGELEMENT

Panelerna är tillverkade av lättbetong med genomsnittlig torrdensitet på 525 kg/m³ ± 25 kg/m³. Väggelement har två armeringsnät som försäkrar den nödvändiga hållfastheten och stabiliteten. Väggelementets värmekonduktivitet är λ10,dry = 0,13 W/mK.

Tabell. Brandmotstånd av en brandvägg av bauroc-VÄGGELEMENT 

Bredd, mm Höjd, mm Max.
längd, m
Brandmotstånd,
EI
Brandmotstånd,
EI-M
Värmeledningsförmåga (U-värde)
375 600 6 EI 240 EI-M 180 0,4 W/m²K
300 600 6 EI 240 EI-M 180 0,49 W/m²K
250 600 6 EI 240 EI-M 180 0,57 W/m²K
200 600 6 EI 240 EI-M 90 0,7 W/m²K
150 600 6 EI 240 0,9 W/m²K

Montering av väggelement

Fuktisolering bör alltid läggas under den nedersta elementet. Det första elementet fixeras på byggnadsgrunden, sockelpanelen eller betonggolvet med hjälp av murbruk som jämnar ut underlagets ojämnheter. Påföljande paneler fixeras med bauroc-BLOCKLIM. Elementets ändarna fästs vid betong- eller stålpelare. Kontakta en representant av bauroc för närmare information.

Inom kort kommer vi att tillägga ritningar över konstruktionsenheter i DWG- och PDF-format.

 

 

 

Uppgifter per 2021-12-31