bauroc Lättbetong

LÄTTBETONG VÄRLDEN OM

Teknologin för tillverkning av lättbetong vilket, som även framgår av namnet är stenbaserat material med lätt och porig struktur, utvecklades på 1920-30-talet i Finland och Sverige. De två första lättbetong fabrikerna för tillverkning av lättbetongprodukter grundades i Sverige som även är hemlandet för materialets äldsta och mest kända varumärken Siporex lättbetong och Ytong lättbetong.

På engelska är den internationellt gängse benämningen för lättbetong autoclaved aerated concrete, förkortat AAC eller aircrete, på tyska porenbeton.

Idag har teknologin och utrustningen för tillverkning av lättbetongprodukter utvecklats enormt jämfört med begynnelseåren, vilket har gjort det möjligt att ännu tydligare framhäva materialets unika egenskaper – dess lätthet och hållfasthet som förenar både isolerings- och konstruktionsmaterialets drag i detta material. För närvarande tillverkas lättbetongprodukter i olika länder från alla världsdelar under ett tiotal olika varumärken. Varje år tillverkas i världen tiotals miljoner kubikmeter lättbetongprodukter.

Basråvaran för klassisk lättbetong består endast av naturliga mineraler – cement, kalk och finmald kvartssand. Man kan även säga att lättbetongen består till stor del av luft som har slutits in i materialets porer. De tekniska egenskaperna hos specifika lättbetongprodukter beror till stor del på råvarorna och deras förhållande, såväl som på produktionsteknologin. På så sätt är det möjligt att tillverka extremt lätta och värmebevarande samt tyngre och mindre värmebevarande, men högt bärandeförmåga lättbetongprodukter.

bauroc MATERIALET ÄR UNIKT

bauroc är varumärket under vilken Bauroc As tillverkar lättbetongprodukter i fabriker i Estland, Lettland och Lituauen. Den svenska, danska, isländska  och finska marknadden försörjas huvudsakligen från  den estniska fabriken.

bauroc:s basråvaror utgörs av rena estniska naturmineraler, vilka samtliga levereras från nära anslutna platser till vår fabrik.

bauroc är det lättaste stenmaterialet som används vid byggen, som samtidigt är tillräckligt stark för att användas för bärande väggar i flervåningshus. bauroc produkters värden för förhållandet mellan volymvikt och tryckhållfasthet ligger tack vare samverkan av högkvalitativa råvaror och modern tillverkningsteknologi på absolut toppnivå i branschen.

Luften som finns i bauroc materialets slutna porer med dimensioner 0,5 – 2,0 mm ger produkten utmärkta värmeisolerande egenskaper och god brandsäkerhet. Likaså är materialet lätt bearbetbart och vatten- och frostsäkert. Kort sagt kan man påstå att bauroc är ett stenmaterial med träets bästa egenskaper som dock, olikt från trä, inte brinner, inte ruttnar och som tål fukt.

bauroc lättbetong  är ett ekologiskt material som inte innehåller eller utsöndrar några skadliga ämnen. Enligt finska RTS-kvalifikationen tillhör bauroc den bästa M1 emissionsklassen.

Av de lättaste bauroc blocken – bauroc ECOTERM+ – kan man bygga en enkel yttervägg med mycket bra värmehållande egenskaper utan att använda kompletterande värmeisolering. En sådan massiv ytterväggskonstruktion som ”andas” och ackumulerar värme skapar hälsosamt och trevligt inomhusklimat som kan jämföras med timmerhusens. En bauroc ECOTERM+ yttervägg verkar balanserande för temperatursvängningar utomhus, under en kall vinternatt är det skönt och varmt i huset och under en het sommardag är det behagligt svalt.

Bauroc lättbetong  är det lättaste stenmaterialet som används vid byggnantion med de bästa egenskaperna hos klassisk lättbetong.

  Energibesparande

Med ECOTERM+ 500 och 375 block, kan du bygga enskikts värmebeständiga ytterväggar utan ytterligare värmeisolering som uppfyller de stränga kraven på energieffektivitet.

  Värmeackumulerand

En massiv värmeackumulerande bauroc ECOTERM+ yttervägg balanserar temperatursvängningar utomhus, under en kall vinternatt är det skönt och varmt i huset och under en het sommardag är det behagligt svalt.

  Frisk och allergenfri

bauroc är ett ekologiskt och allergifritt byggmaterial som inte innehåller eller utsöndrar några skadliga ämnen. Yttervägg av bauroc ECOTERM+ som “andas” och ackumulerar värme skapar hälsosamt och trevligt inomhusklimat i huset, som kan jämföras med timmerhusens.

Tulepüsiv4  Brandsäker

bauroc lättbetong har förstklassiga brandmotståndsegenskaper och därför är bauroc-produkter ett förstahandsval vid konstruktion av brandväggar med högt ställda krav.

Loodussõbralik4  Naturvänlig

Tack vare den låga vikten och mängden av råvaror för att tillverka bauroc produkter  är CO₂  avtrycket många gånger mindre jämfört med andra byggstenar. Den senaste studier visar  att CO₂ bindnignsförmåga  gör att det är realistiskt att förvandla lättbetong till ett murverketmaterial med negativ  CO₂ avtryck till år 2050.

  Ljudisolerade

Slutna porer på 0,5-2,0 mm som finns i bauroc material ger mycket bra ljudisolering.

Elevant4  Lätt men stark

Lättbetong är det lättaste stenmaterialet som används vid byggen, samtidigt som den är tillräckligt stark för att användas vid för bärande väggar i flervåningshus. bauroc lättbetong produkters värden för förhållandet mellan volymvikt och tryckhållfasthet representerar den absoluta toppnivån i branschen.

  Lätt at arbeta

Lättbetongs utmärkta bearbetbarhet möjligheter ger att det går mycket bra att använda i komplexa lösnigar inom arkitekturen.

  Vind säkert

Ytterväggar av bauroc är reedan luftytäta innan behandling . Byggnadedens lufttäthet är avgörqnde för att uppnå en bra energiklass .

  Vattentålighet

Bauroc är inte rädd för vatten. Även ett genomblött block behåller både belastningsförmåga och form, det är bara färgen som blir grå. Efter torkning, kommer den vita färgen tillbaka.

bauroc:s TILLVERKNINGSPROCESS

bauroc:s lättbetong tillverkningsprocess kan jämföras med brödbakning.

I en blandning av vatten och basmaterial (”degen”) rörs aluminiumpulver in som reaktionsmedel (”jäst”), vilket resulterar i att under tiden när blandningen sväller och stelnar avges vätgaser som bildar materialets poriga struktur.

Efter stelningsprocessen (”degens jäsning”) skärs massan, som nu av sin konsistens liknar ungefär modellera, med speciella skärtrådar i en skärmaskin till produkter med önskade mått (”brödlimpor”). bauroc lättbetong  produkters slutliga hållfasthet uppnås i autoklaven (”ungnen”) vid termisk behandling med ånga under tryck vid hög temperatur.

Vid autoklavprocessen bildas en ny homogen mineral – tobermorit av ingångsmaterialen, vilken tillsammans med den poriga strukturen garanterar materialets hållfasthet och lätthet.

Efter autoklavbehandlingen packas bauroc produkterna på pallar och plastas.