bauroc Lättbetong

Produktion av bauroc lättbetong

LÄTTBETONG VÄRLDEN OM

Teknologin för tillverkning av lättbetong vilket, som även framgår av namnet är stenbaserat material med lätt och porig struktur, utvecklades på 1920-30-talet i Finland och Sverige. De två första lättbetong fabrikerna för tillverkning av lättbetongprodukter grundades i Sverige som även är hemlandet för materialets äldsta och mest kända varumärken Siporex lättbetong och Ytong lättbetong.

På engelska är den internationellt gängse benämningen för lättbetong Autoclaved Aerated Concrete, förkortat AAC eller aircrete, på tyska porenbeton.

Idag har teknologin och utrustningen för tillverkning av lättbetongprodukter utvecklats enormt jämfört med begynnelseåren, vilket har gjort det möjligt att ännu tydligare framhäva materialets unika egenskaper – dess lätthet och hållfasthet som förenar både isolerings- och konstruktionsmaterialets drag i detta material. För närvarande tillverkas lättbetongprodukter i olika länder från alla världsdelar under ett tiotal olika varumärken – i Europa kan förutom de ovannämnda även Celcon, Thermalite och Durox från Storbritannien samt Hebel och Porit från Tyskland nämnas bland de mest kända. Varje år tillverkas i världen tiotals miljoner kubikmeter lättbetongprodukter.

Basråvaran för klassisk lättbetong består endast av naturliga mineraler – cement, kalk och finmald kvartssand. Man kan även säga att lättbetongen består till stor del av luft som har slutits in i materialets porer. Råvaran, precis som produktionsteknologin är avgörande för lättbetongens kvalitet som beroende på tillverkaren kan vara mycket varierande.

bauroc MATERIALET ÄR UNIKT

bauroc  är ett lättbetong varumärke, under vilket Bauroc AS tillverkar lättbetongprodukter i sin fabrik nära Kunda i Estland och som även marknadsförs, förutom i Estland, i Lettland, Litauen, Sverige, Danmark och Finland.

bauroc:s basråvaror utgörs av rena estniska naturmineraler, vilka samtliga levereras från nära anslutna platser till vår fabrik – cement från Kunda, kalk från Rakke och sand från Bauroc AS sandtag i Toolse.

bauroc är det lättaste stenmaterialet som används vid byggen, som samtidigt är tillräckligt stark för att användas för bärande väggar i flervåningshus. bauroc produkters värden för förhållandet mellan volymvikt och tryckhållfasthet ligger tack vare samverkan av högkvalitativa råvaror och modern tillverkningsteknologi på absolut toppnivå i branschen.

Luften som finns i bauroc materialets slutna porer med dimensioner 0,5 – 2,0 mm ger produkten utmärkta värmeisolerande egenskaper och god brandsäkerhet. Likaså är materialet lätt bearbetbart och vatten- och frostsäkert. Kort sagt kan man påstå att bauroc är ett stenmaterial med träets bästa egenskaper som dock, olikt från trä, inte brinner, inte ruttnar och som tål fukt.

bauroc lättbetong  är ett ekologiskt material som inte innehåller eller utsöndrar några skadliga ämnen. Enligt finska RTS-kvalifikationen tillhör bauroc den bästa M1 emissionsklassen.

Av de lättaste bauroc blocken – bauroc ECOTERM+ – kan man bygga en enkel yttervägg med mycket bra värmehållande egenskaper utan att använda kompletterande värmeisolering. En sådan massiv ytterväggskonstruktion som ”andas” och ackumulerar värme skapar hälsosamt och trevligt inomhusklimat som kan jämföras med timmerhusens. En bauroc ECOTERM+ yttervägg verkar balanserande för temperatursvängningar utomhus, under en kall vinternatt är det skönt och varmt i huset och under en het sommardag är det behagligt svalt.

bauroc:s TILLVERKNINGSPROCESS

bauroc:s lättbetong tillverkningsprocess kan jämföras med brödbakning.

I en blandning av vatten och basmaterial (”degen”) rörs aluminiumpulver in som reaktionsmedel (”jäst”), vilket resulterar i att under tiden när blandningen sväller och stelnar avges vätgaser som bildar materialets poriga struktur.

Efter stelningsprocessen (”degens jäsning”) skärs massan, som nu av sin konsistens liknar ungefär modellera, med speciella skärtrådar i en skärmaskin till produkter med önskade mått (”brödlimpor”). bauroc lättbetong  produkters slutliga hållfasthet uppnås i autoklaven (”ungnen”) vid termisk behandling med ånga under tryck vid hög temperatur.

Vid autoklavprocessen bildas en ny homogen mineral – tobermorit av ingångsmaterialen, vilken tillsammans med den poriga strukturen garanterar materialets hållfasthet och lätthet.

Efter autoklavbehandlingen packas bauroc produkterna på pallar och plastas.