Montering av block

Montering av bauroc ECOTERM+ och CLASSIC block

Första blockradens montering

Lägg första blockraden med murbruk. Lägg första blocket på plats och nästa block tätt mot varandra (vertikalfogen skall vara torrfog). Se till att minst ena blocket har vertikala ursparingar i vertikalfogen.

Rikta in första blockraden mycket noggrant, med hjälp av gummihammare och vattenpass. När murbruket har stelnat tillräckligt, ytbehandla blockytan med putsbräda och borsta bort löst damm.

Fyllning av vertikalfogar

Häll i vatten och bauroc blocklim i blandningskärlet. Blanda rätt limblandning efter instruktionerna på säcken. Efter det fyll ursparingarna i blockens kortsida med lim, för att garantera vertikalfogarnas lufttäthet.

Hörnstolpar

För att underlätta murningen använd hörnstolpar av trä i byggnadens hörn. På hörnstolpar markera varje 200 mm. Spänn upp ett riktsnöre som underlättar limningen av den efterföljande blockraden.

Monteringen av efterföljande blockrad

Välj en passande limutrustning efter blockets bredd och häll bauroc blocklim i den. Sprid blandningen med hjälp av utrustningen på blockytan i jämnt skikt. Lägg blocket på plats.

Justera blocket i lod genom att lätt knacka med en gummihammare. Lägg följande block tätt mot varandra och knacka de på plats (vertikalfogen skall vara torrfog). I slutet av raden mät upp och såga ett passblock i rätt storlek.

Det mest exakta resultatet vid sågning av block får man med bandsåg. Även handsåg kan användas för att enkelt såga bauroc block i önskade mått. Efter det lägg passblocket på plats.

  • Nu följer fyllning av vertikalfogar, vid behov utslätning av blockens ovanyta med putsbräda och rengöring från damm (se första blockradens montering). Riktsnöret på hörnstolpar lyfts upp till nästa höjdmarkering och murningen av nästa blockrad kan börja.