Fogarmering

Fogarmering Murfor® Compact-A

Fogarmering Murfor® Compact-A

Fogarmering Murfor® Compact-A är flätat stålnät som levereras i rullar. En rulle innehåller 30 m armering som erbjuds i två bredder 40 mm och 80 mm. Tack vare armeringens ringa vikt (en rulle väger 3 kg) och små mått är den säker och enkel att transportera och lagra – inget behov av speciella lyftanordningar. Vid användning är armeringen lätt att rulla upp och klippa till rätt mått, med minimal materialförlust p.g.a. klippning.

Murfor® Compact-A armeringsnät används för att minska sprickbildningsrisken i baurocs blockmurverk.  I baurocs blockmurverk rekommenderar vi att armera den första fogen, därefter var fjärde fog och den sista fogen på varje våningsplan, som det framgår av figur 1, 2, 3.

Figur 1. Fogarmering för ytterväggar med ECOTERM+ block

Figur 2. Fogrmering för bärande innerväggar med CLASSIC block

Figur 3. Fogarmering för icke bärande innerväggar med ELEMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I murrverk med baurocs ELEMENT rekommenderar vi att armera den första fogen, därefter varannan fog och den sista fogen på varje våningsplan.

Läs mer om armering av baurocs blockmurverk under rubriken Projektering > Murverksarmering och expansionsfogar

För montering rullas armeringen ut på ren blockyta. Beroende på blockbredden måste ett eller två Murfor Compact-A armeringsnät i lämplig bredd placeras ut intill varandra. Videoklipp om Murfor Compact-A montering hittar du här:

  

 Blockmurverkets tjocklek  Lämpligt armeringsnät och antal per fog  Åtgång lm/m2
 500  2 x Compact A-40  2,86
 375  2 x Compact A-40  2,86
300  2 x Compact A-40  2,86
250  2 x Compact A-40  2,86
200  1 x Compact A-80  1,43
150  1 x Compact A-80  1,43
100  1 x Compact A-40  1,43

Skarvning av fogarmering

Vid skarvning av Murfor® Compact-A får inte armeringen läggas ovanpå varandra! Armeringens tvärgående trådar måste klippas av inom en 25 cm lång skarv så att längsgående trådar i skarven kan läggas mellan varandra och armeringen behåller samma höjd i skarven som i övriga fogen.

Alternativt kan skarven göras i form av ett minst 25 cm långt urtag genom att armeringsnätet klipps smalare som det framgår av bilden nedan.

I fogarna med två parallella armeringsnät ska skarvarna läggas på olika ställen, helst på minst 50 cm avstånd.

Armeringsskarvar i olika fogar bör läggas på olika ställen i murverket, inte ovanpå varandra.

Armering av hörn

bauroc 200 mm + Murfor 80 mm          bauroc 250 mm + Murfor 2×40 mm      bauroc 500 mm + Murfor 2×40 mm

Uppgifter per 2020-08-17