Lättbetongblock ACOUSTIC

Lättbetongblock ACOUSTIC

bauroc Acoustic block har de bästa ljudisolerande egenskaperna av alla bauroc produkter. Blocken tillverkas av lättbetong med torrdensitet 575 kg/m³ och tryckhållfasthet fb=4,0 N/mm². bauroc Acoustic block tillverkas i 3 olika bredder (250 mm, 150 mm, 100 mm). bauroc Acoustic 250 block passar även för byggnation av 200 mm breda väggar. Blockens höjd i väggen är då 250 mm.

Läs vår Produktkatalog

 

Användningsområde

bauroc Acoustic block har högre densitet som ger bättre ljudisolerande egenskaper. Blocken är avsedda för murning av sådana bärande och ickebärande innerväggar som måste uppfylla förhöjda krav på ljudisolering, såsom avskiljande väggar mellan lägenheter, klassrum, kontorslokaler mm. Vid byggnation av enfamiljshus behöver Acoustic block inte användas.

bauroc Acoustic 250 (Rw = 48 dB): Passar för byggnation av avskiljande väggar mellan sjuksalar mm i hälsovården, klassrum i skolor, grupp- och sovrum i daghem samt kontorslokaler.

bauroc Acoustic 150 och Acoustic 100 block kan med fördel användas i sandwichväggar (Rw = 60 dB), till exempel som lägenhetsavskiljande väggar i flerfamiljshus eller avskiljande väggar mellan ekonomiutrymmen med bullrig utrustning och bostads- eller arbetsutrymmen. Kontakta gärna Baurocs försäljare för närmare information om bauroc rekommenderade sandwichkonstruktioner. För kontaktuppgifter se här.

Överensstämmelse med standarder och form

bauroc Acoustic block är 1:a kategorins murblock som uppfyller kraven i den harmoniserade standarden EN-771-4 för mursten och har CE-märkning. De är släta rätblocksformade murstenar.

Montering

Blocken är avsedda för montering med tunn limfog, vilket är möjligt tack var blockens släta yta och exakta mått. För murning används bauroc blocklim (finbruk).
Alla liggfogar måste vara ordentligt fyllda med lim och får inte vara tunnare än 1 mm och bredare än 3 mm. Acoustic blockens båda kortsidor är släta och utan ursparingar. Vid murning måste lim därför appliceras även på blockens kortsidor med hjälp av en limstrykare eller murslev. Väl fyllda ligg- och stötfogar är ett måste för att kunna uppnå erforderliga ljudisolerande egenskaper.

Produkt Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm)
bauroc ACOUSTIC 250 600 250 200
bauroc ACOUSTIC 250 stående (för 200mm vägg) 600 200 250
bauroc ACOUSTIC 150 600 150 200
bauroc ACOUSTIC 100 600 100 200

 

Tekniska värden
Torrdensitet 575 kg/m³ (±30 kg/m³)
Normaliserad tryckhållfasthet (genomsn.) 4,0 N/mm²
Värmeledningstal λ10, dry 0,15 W/mK
Volymminskning < 0,3 mm/m
Fuktdiffusionstal 5/10
Frostsäkerhet 50 cyklar

 

Produkt st/m² st/pall m²/pal kg/st Limåtgång
(kg/m²)
bauroc ACOUSTIC 250 8,3 48 5,76 23,3 6,5
bauroc ACOUSTIC 250 stående (för 200mm vägg) 6,7 48 7,20 23,3 4,2
bauroc ACOUSTIC 150 8,3 80 9,60 14,0 4,9
bauroc ACOUSTIC 100 8,3 120 14,4 9,3 3,0

 

Kalkyl för produkter

Produkter

Pallar
{{ calcAlus(item, $index) }} {{ calcM2(item, $index) }} {{ calcM3(item, $index) }}

Lim

Säck, 25kg
{{ calcGlueBags(item, $index) }}

Armering

Typ m m
{{ calcMurforType(item, $index) }} {{ calcMurforAmount(item, $index) }}

Balkar

Beräknade antal bilar

Antal bilar Vikt, kg
{{ totalTrucks }} {{ totalTransportWeight }}
Antal pallar Antal pallar för lim
{{ totalBlockBases }} {{ totalGlueBases }}
Lim, säck, 25kg
{{ totalGlueBags }}

Kalkyl för Murfor

Typ m Antal rullar
{{ murforItem.type }} {{ murforItem.meters }} {{ murforItem.rolls }}