Lågenergihuset på Ösel – arkitektens presentation

Arkitekt Jürgen Lepper, BOA OÜ, www.boa.ee


Sommaren 2009 anordnade Ösels huvudstad Kuressaare, i samverkan med en fastighetsägare i innerstaden, en arkitekturtävling i syfte att hitta den bästa lösningen för bebyggande av fastighetsägarens tomt i stadskärnan. Tävlingen var inte minst intressant för det ovanliga i anordnandet av en offentlig tävling för ett privat hus, men eftersom tomten låg i gamla staden var det viktigt att det planerade huset passar in i den historiska miljön. Då jag själv är född i Kuressaare och har bott här, var det naturligt för mig att delta i tävlingen och även fast det var många bidrag som skickades in lyckades jag att vinna tävlingen.

Det vinnande bidraget, projektet ”Silvervit” resulterade i slutändan i ett hus med traditionellt sadeltak, låga driftskostnader och ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat. Som ytmaterial användes olika naturliga material som är typiska för en gammal stadsdel: natursten, puts, trä och taktegel. I arkitekturtävlingens villkor hade tomtägaren även angett ett rumsprogram med önskemål om vilka utrymmen som skulle ingå: ett vardagsrum, kök, tre sovrum, en bastuanläggning och hjälputrymmen. Dessutom ville ägaren ha en ekonomibyggnad på gården i anslutning till bostadshuset.

I frågan om materialval föreskrev ägaren inga bestämda villkor förutom att läget i Kuressaare gamla stad krävde att materialet skulle smälta in i omgivningen. Byggherrens första val var ett energisnålt stenhus. Det slutliga materialvalet gjordes framförallt utifrån ägarens arkitektoniska och byggtekniska tankemönster, dvs. enkelhet både i konstruktions- och arkitekturmässiga avseenden. Då Aeroc EcoTerm 500 block för användning i ytterväggar motsvarade alla byggherrens krav, föll valet på just Aerocs material. I och med att även jag själv högt värdesätter materialets egenskaper, var det ingenting att tvista om. En stor fördel för Aerocs produkter ligger i dess enkelhet. Det innebär möjligheten att bygga enkla, energieffektiva hus med enskiktskonstruktion som avsevärt minskar eventuella risker för bristande byggkvalitet. Dessutom är blocken förhållandevis enkla att montera och behandla, vilket låter även en person som inte är dagligen verksam inom byggyrket att mura upp enklare väggar själv.

Om byggherren är grundlig, blir slutresultatet bra och när det gäller planering av det här huset måste tomtägaren verkligen få mycket beröm – det är inte ofta man träffar på en byggherre som är så grundlig och resultatinriktad. I huset har ett flertal speciallösningar använts som man vid första anblick inte lägger märke till. Till exempel regnvattensystemet, dolomitdetaljer och kalkstensmuren/inhägnaden som samtidigt utgör en del av husfasaden. Regnvattensystemet tillverkades av en lokal plåtslagare enligt mina egna ritningar och man kan inte annat än att vara nöjd med hur det blev.