Ett historiskt hus som blev stadens stolthet

En stolt och historisk byggnad har fått ett nytt liv i Viljandi stad. Som vanligt har renoveringen av det gamla inneburit fler överraskningar än byggandet av det nya, men resultatet är väl värt besväret.

Den historiska byggnaden på Posti 9 har sett både goda och dåliga tider: stabiliteten under den första republiken, sovjettidens förstatligande, en katastrofal brand och en renovering som reste huset ur askan. ”Eftersom byggnaden  tidigare har brunnit ner var det möjligt att endast bevara dess historiska exteriör. Det byggdes nya mellantak, en del av innerväggarna renoverades och en del byggdes om”, berättar Urmas Kalmann, projektledare på OÜ Vilcon Ehitus.

“Vi var tvungna att tömma huset inifrån ända ner till källarvåningen. Det byggdes nya mellantak av armerad betong och i princip byggdes hela huset om”, tillägger byggherren Raul Alliksaar, när han erinrar sig om arbetets början. “Tegelväggarna betonar byggnadens värdiga historiska bakgrund. När det gäller den arkitektoniska lösningen var det ett mycket intressant arbete, i princip byggdes det ett 100% nytt hus inom murarna.”

De gamla tegelväggarna, som har rengjorts och är synliga även i interiören, är kronan på verket i detta hus med 20 lägenheter. “Samarbetet med arkitekten Margus Maiste från Proge OÜ gick utmärkt bra och tillsammans fastställde vi också principerna för inredningen, till exempel valet av kakel i korridorer och bad”, säger Alliksaar.

Ordentlig ljudisolering

Medan de kartonghus som byggdes i Estland under den senaste byggboomen snabbt blev ökända för väldigt dålig ljudisolering, kan huset på Posti 9 skryta med det motsatta.

“Vi använde bauroc block som material för både lägenheternas innerväggar och väggarna mellan lägenheterna. Denna lösning rekommenderades också av byggmästaren, för arbetet med bauroc block går snabbt, materialet är lätthanterligt, kvaliteten är garanterad och produkten är dessutom prisvärd”, säger Alliksaar.

Urmas Kalmann håller med och påpekar att ljudisolering är mycket viktigt för flerbostadshus: “Väggarna mellan lägenheterna och korridorerna byggdes med bauroc ACOUSTIC lättbetongblock. Denna typ av treskikts mellanväggskonstruktion – block, ull/luftspalt, block – har tidigare använts i flera flerbostadshus. En ljudisolerad och lätthanterlig yta som är enkel att ytbehandlas. Även arbetsprocessen är snabb och ren.”

Nöjd med slutresultatet

Det var också en utmaning för byggmästaren att utveckla lösningar för specialdelar. “Det är bra att ha långvariga samarbetspartners såsom konstruktörer och underleverantörer, med vilkas hjälp de problem som uppstår lätt kan lösas”, säger Kalmann.

Att anpassa en över 100 år gammal byggnad till ett flerbostadshus med moderna bekvämligheter är en utmaning, men Alliksaar är på det hela taget nöjd med resultatet: “Det är lättare att bygga ett nytt hus från grunden än att renovera en sådan historisk byggnad. I början hoppades vi att detta skulle bli en framgång, att det finns en underliggande struktur. Det var dock mer att göra än vad vi kunde ha förväntat oss. Hur som helst kan vi vara stolta över slutresultatet.”  Det känns verkligen bra för samtliga parter när den nya lägenhetsägaren är nöjd och lägenheterna har överlämnats från byggherren till de nya ägarna utan några problem. Projektteamet och byggherren kan därefter möta nya utmaningar rakryggade.


Historien om huset på Posti 9 i Viljandi.

  •  Georg Schnurberg, en välkänd affärsman från Viljandi, köpte en tomt på Postigatan år 1905 och byggde ett tvåvåningshus med tegelfasad.
  •  År 1940 förstatligades byggnaden.
  •  På 1980-talet ägdes Posti 9 av Viljandi EEV (byggnadsstyrelsen). Byggnaden innehöll affärslokaler (telegraf-post) och 16 lägenheter för familjer till Sovietunionens militärpersonal.
  •  År 1995, när militären lämnade byggnaden, brändes byggnadens västra flygel ner. De flesta mellantak, trappor och interiören förstördes. Stentaket och bjälkarna i mellantak återställdes omedelbart efter branden, men byggnadsarbetet gick inte vidare.
  •  I början av 2000-talet öppnade Eesti Energia ett kontor på bottenvåningen i byggnadens östra flygelarad.
  •  År 2017 köptes byggnaden av Varaks OÜ och arkitekten Margus Maiste ritade ett flerbostadshus med 20 lägenheter. I januari 2020 undertecknades ett entreprenadavtal för renovering av byggnaden med byggföretaget Vilcon Ehitus OÜ och byggandet pågick i ett och ett halvt år.
  • Ombyggnationen avslutades 2021.
  •  Byggherren och arkitekten har planerat ytterligare ett flerbostadshus med 6 lägenheter och ett flerbostadshus med 12 lägenheter på samma tomt.