bauroc GREEN

bauroc GREEN

bauroc GREEN är gjorda av lättbetong med särskilt låg miljöpåverkan, vilket möjliggörs genom att ersätta cement och kalk med återvinningsbara råvaror i produktens sammansättning. Användningen av alternativa råvaror är en mycket hållbar lösning vad gäller miljöpåverkan. För det första skonas naturen, eftersom naturresurserna som är nödvändiga för produktion, dvs. kalk och cement, blir kvar i marken. För det andra minskar mängden deponerat avfall, vilket är ett steg mot en cirkulär ekonomi.

GREEN lättbetongblock är beställningsvaror med en leveranstid på 2–3 veckor.

Användningsområde

bauroc GREEN lättbetongblock är klassiska lättbetongblock som används för att bygga väggar när målet är minsta möjliga miljöpåverkan från byggnaden som uppförs och att ansöka om BREAAM, LEED eller liknande certifiering för hållbar byggnad.

GREEN lättbetongblock är lämpliga för att bygga bärande och icke-bärande inner- och ytterväggar. Materialets genomsnittliga torrdensitet är 475 kg/m³ och tryckhållfastheten fb=2,1 N/mm² (2,1 MPa). GREEN lättbetongblock tillverkas i 4 olika storlekar , se dimensioner i tabellen nedan.

Konkurrensfördelar

Miljökonsekvensbedömingen (GWP) av produktionen av GREEN lättbetongblock är endast cirka 50 kg CO₂e/m³, vilket är ett rekordlågt värde på världsnivå. Alla bauroc blocks produktions-CO₂ fotavtryck på 121…. 180 kg CO₂e/m³ är betydligt mindre än alternativa byggblock (t. ex. lättgrusblock, ihåliga block), men i bauroc GREEN:s sammansättning har användningen av alternativa råvaror sänkt miljöpåverkan till en rekordlåg nivå.

Överensstämmelse och form

bauroc GREEN lättbetongblock är murblock av kategori I som uppfyller kraven i den harmoniserade standarden för mursten och har CE-märkning. Dessa är rektangulära mursten med slät yta.

Montering

Lättbetongblocken bauroc GREEN är avsedda för installation på en tunn så kallad limfog, vilket är möjligt tack vare blockens släta yta och exakta dimensioner. Vid läggning av blocken används bauroc blocklim (fint murbruk). Blocken GREEN 200/250 och GREEN 200/300 kan användas på två sätt, för att bygga väggar 200, 250 eller 300 mm tjocka, beroende på behovet.

Alla horisontella fogar i murverket måste fyllas ordentligt med lim och fogarna får inte vara tunnare än 1 mm och inte tjockare än 3 mm. Vid läggning av kortare och mindre belastade väggar kan vertikala fogar i murverket lämnas ofyllda, vid läggning av längre väggar och väggar med högre belastning rekommenderas att de vertikala fogarna i murverket fylls. Murverk med fyllda vertikala fogar är lufttätt även om väggen fortfarande är oavslutad (inte putsad). För bästa slutresultat rekommenderar vi att murverket armeras. Läs mer information om armering här.

Dimensioner

 

Produkt Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Vikt (kg/st)
GREEN 200/300 600 200/300 300/200 23,1
GREEN 200/250 600 200/250 250/200 19,2
GREEN 150 600 150 400 23,1
GREEN 100 600 100 400 15,4

Kvantitativ kalkyl

Produkt st/m² st/på pall m³/på pall Pallvikt (kg)
GREEN 200/300 5,6/8,3 40 7,20/4,80 1000
GREEN 200/250 6,7/8,3 48 7,20/5,76 1000
GREEN 150 4,17 40 9,60 1000
GREEN 100 4,17 60 14,40 1000

 

Väggbredd (mm) limåtgång (kg/m²) Typ av Murfor® armatur Normal åtgång av Murfor® (löpmeter/m²)
300 mm 7,5 2 x Compact A-40 2,86
250 mm 6,5 2 x Compact A-40 2,86
200 mm (h=250) 4,2 1 x Compact A-80 1,43
200 mm (h=300) 3,6 1 x Compact A-80 1,43
150 mm 2,6 1 x Compact A-80 eller 1 x Compact A-40 1,43
100 mm 1,7 1 x Compact A-40 1,43

Kalkyl för produkter

Produkter

Pallar
{{ calcAlus(item, $index) }} {{ calcM2(item, $index) }} {{ calcM3(item, $index) }}

Lim

Säck, 25kg
{{ calcGlueBags(item, $index) }}

Armering

Typ m m
{{ calcMurforType(item, $index) }} {{ calcMurforAmount(item, $index) }}

Balkar

Beräknade antal bilar

Antal bilar Vikt, kg
{{ totalTrucks }} {{ totalTransportWeight }}
Antal pallar Antal pallar för lim
{{ totalBlockBases }} {{ totalGlueBases }}
Lim, säck, 25kg
{{ totalGlueBags }}

Kalkyl för Murfor

Typ m Antal rullar
{{ murforItem.type }} {{ murforItem.meters }} {{ murforItem.rolls }}