Byggnationen av Stene skola i Kumla – klassisk i form och design men modern inuti

Skolan byggdes med Baurocs hållbart luftade cementblock, ECOTERM+ vilket innebär att byggnaden uppfördes med enkla och värmehållande ytterväggar, utan behov av att använda kompletterande värmeisolering. Blocken garanterar låga energikostnader och ett rent inomhusklimat- fritt från allergener och var ett förstahandsval för projektets arkitekter. Även Kumla Kommun kunde genast märka av en minskad energiförbrukning, vilket var jättepositivt.


Bauroc det första valet av kommunens arkitekter

Ansvarig arkitekt för den nya skolan och som stod för ritningarna, var Kumla Kommuns stadsarkitekt Per Flodström. Valet av att arbeta med lättbetong var enkelt, då det ofta används i byggnationer, på grund av dess ursprung i Kumla och att de har bra erfarenheter av att jobba med materialet. Beslutet att använda just Baurocs lättbetong togs i samförstånd med beställaren, Kumla Stad.

– Vi hade ju den uppfattningen gemensamt att det var ett bra material och vi är så pass vana att arbeta med lättbetong, så de blir alltid vårt första val. Och varför vi valde just lättbetong av Bauroc var för att vi visste att de var duktiga och pålitliga leverantörer. Dessutom ville vi ha sunda och snygga hus och där är ju lättbetongen suverän. Byggnationen blev mycket uppskattad av lärare, elever, övrig personal och av oss på Kumla kommun, när allting stod klart och skolan invigdes, säger Per.

Branschaktuellt har även varit i kontakt med en representant från Kumla kommun som kan intyga en avsevärd förbättring gällande energiförbrukningen i Stene Skola.

– Vi är mycket nöjda med samarbetet med Bauroc. Vi kan tydligt se en minskad energiförbrukning efter implementering av Baurocs material vilket är mycket positivt, säger Viktor Davidsson, ansvarig på Kumla kommun.

Branschaktuellt har även varit i kontakt med rektor Magnus Johansson på Stene skola som intygar att både klimatet och energiförbrukningen är väldigt god efter nybyggnationen av Baurocs produkter.

Produkter som är enkla att arbeta med och sparar tid och material

Huvudentreprenör för projektet med Stene skola var OBK Sverige AB och där Mellansvenska fasad kom in som underentreprenör. Skolan är formad som ett enplanshus med höga gavlar – en alldeles ypperlig konstruktion för just lättbetong, enligt Mellansvenska fasad.

– Vi murade ytterväggarna med Ecoterm+ block som innebar att det inte krävdes någon kompletterande isolering. Ett block med mycket bra isolervärde sedan så putsade vi slätt invändigt och såg över strukturen och gjorde likadant på den befintliga skolan. Det var ju en ihopbyggd skola och den tidigare delen, var ju även den murad med lättbetong, som tidigare tillverkades i Kumla,  säger Thomas Kruse, Mellansvenska fasad. Thomas jobbade också som projektledare för murningen under bygget av skolan. Han fortsätter:

– Hela projektet gick jättebra och samarbetet med Bauroc fungerade ypperligt. Vi har ju handlat av dem under ett antal tillfällen och det fungerar alltid lika bra. De är ju verkligen en av de bästa tillverkarna av lättbetong i norra Europa och det gick fantastiskt bra att arbeta med deras produkter, där man både sparar tid och material.

Väggstrukturer som enkelt kan användas i Revit

– För arkitekter och konstruktionsingenjörer som använder sig av 3D modelleringsprogramvaran för byggnadsinformation, Revit, så har Bauroc förberett väggstrukturer med fördefinierade tekniska parametrar som brandsäkerhet, ljudisolering, värmeisolering, vikt etcetera. Dessa väggstrukturer är tillgängliga för fri nedladdning online i BIM- katalogen, ProdLib, www.prodlib.com/library/bauroc Prodlib har en suverän och tät integration med Revit – konstruktören eller planeraren kan bara ladda ner den önskade väggen från Prodlib och använda den direkt i sin husmodell i Revit. Såklart har vi också detaljerade provritningar i ett DWG-format och som är tillgängliga för användare av AutoCAD. DWG-filerna är tillgängliga i samma Prodlib-katalog, men även på Baurocs hemsida, säger Tarvo Terras, Bauroc Försäljningschef, Sverige.

Norra Europas största producent av lättbetong

Det var faktiskt i Kumla som lättbetong en gång uppfanns och det är anledningen till att så många av byggnaderna omkring orten är byggda av just denna konstruktion. Innovationen spred sig sedan vidare ut i världen mot olika marknader. Bauroc har sitt huvudkontor i Estland och det är inte bara i Sverige som man tar stora marknadsandelar – utan företaget kan idag stoltsera med att vara Norra Europas största producent av lättbetong.

De största marknaderna är Norden och Baltikum men Bauroc levererar även till Tyskland, Polen och Schweiz, där deras lösningar lämpar sig väl för bygget av lågenergi-, passiv och nära-nollenergihus. På i stort sett samtliga skolor, förskolor och fritidsgårdar finns tydliga miljökrav vilket gör det superbt att bygga med Baurocs block. Byggsystemet kombinerar det bästa av lättbetongens unika egenskaper- som mycket bra värmeisoleringsförmåga, bra värmeackumulering och lufttäthet. (lufttätheten erhålls genom blockens unika spårning).

Starkare och hälsosammare samhällsbyggnationer

Det är ett väldigt smidigt och enkelt sätt att bygga med Baurocs lättbetong och går tidsmässigt snabbare än med hårdbearbetade block. Plus att du också sparar material och där de energisnåla husen är bra för miljön. Bauroc vill gärna satsa mer på att vara delaktiga när dagis och skolor skall byggas, för den marknaden har de än så länge inte varit så aktiva på.

– För de personer som är ansvariga för energi- och underhållskostnaderna på skolor runtom i Sverige och hela världen, är Bauroc ett smart och bra val. Lättbetongen har en superb, inbyggd värmeisolering vilket gör att den totala underhållskostnaderna för stenhuset blir nära noll. För lärare och skolbarn, är det enkelt att vistas i skolan byggd av materialet – då det är ett helt allergifritt material.

– Vi hoppas att arkitekter och konstruktörer får upp ögonen för byggmaterialet och dess många fördelar. Men även kommuner som kan se fördelarna att använda materialet för att bygga skolor, förskolor, vårdinrättningar samt vård- och omsorgsboende. Att de kan förstå förmånerna med lättbetong och att det främjar och bygger starkare och hälsosammare byggnader. Detta är vår önskan att kunna bidra till.

Ett hus byggt av Baurocs produkter har en enkel konstruktion, låga byggkostnader och bygger starka samhällen. Varför välja något annat?

Stene Skola, Kumla www.kumla.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/grundskolor/stene-skola.html 

Kumla Kommun, beställare och ansvarig arkitekt www.kumla.se

Underentreprenör, puts och murning www.mellansvenskafasad.se

Besök även bildgalleriet