Brandmotstånd

bauroc lättbetong tillhör brandklass A1 (obrännbart material).

Väggar byggda av bauroc lättbetongprodukter ger mycket högt brandmotstånd, även jämfört med väggar byggda av annat stenmaterial. bauroc lättbetong tål påverkan av mycket höga temperaturer under flera timmar och bauroc som material tål stundvis påverkan av mycket höga temperaturer eftersom dess värmeisolerande porstruktur skyddar materialet mot skador som hos vanlig betong orsakas av bildad vattenånga.


Tabell 1.

 Väggblock, densitetsklass Murverket tjocklek
(mm)
75 100 150 200 250 300 375 500
ECOTERM+ (300 kg/m³) REI 240 REI 240 REI 240
UNIVERSAL (375 kg/m³) REI 180 REI 240
CLASSIC (425 kg/m³) EI 90 R 120/
EI 180
REI 180 REI 240 REI 240
ELEMENT (475 kg/m³) EI 60 EI 120  EI 240
HARD (535 kg/m³) REI 240 REI 240 REI 240
ACOUSTIC (575 kg/m³) EI 120 R 120/
EI 240
REI 240 REI 240

Tabell 2. 

 Väggblock, densitetsklass Murverket tjocklek
(mm)
250 300 375 500
ECOTERM+ (300 kg/m³) EI-M 90
REI-M 90
EI-M 180
REI-M 180
EI-M 180
REI-M 180
UNIVERSAL (375 kg/m³) EI-M 90
REI-M 90
CLASSIC (425 kg/m³) EI-M 90
REI-M 90
HARD (535 kg/m³) EI-M 90
REI-M 90
EI-M 120
REI-M 120
ACOUSTIC (575 kg/m³) EI-M 90
REI-M 90

Tabell 3. Brandmotstånd av en brandvägg av bauroc-väggelement.

Mått,mm Brandmotstånd
Bredd Höjd Max. längd EI EI-M
375 600 6ooo EI 240 EI-M 180
300 600 6ooo EI 240 EI-M 180
250 600 6ooo EI 240 EI-M 180
200 600 6ooo EI 240 EI-M 90
150 600 6ooo EI 240

Tabell 4. Brandklassning på Baurocs tak- och mellanbjälklag. Standard EN 12602:2016 tabellvärde.

Bredd, mm Höjd, mm Max. längd Brandmotstånd
300, 600 250 6000 REI 90

Uppgifter per 2020-04-06.