Brandmotstånd

AEROC lättbetong tillhör brandklass A1 (obrännbart material).

Väggar byggda av AEROC lättbetongprodukter ger mycket högt brandmotstånd, även jämfört med väggar byggda av annat stenmaterial. AEROC lättbetong tål påverkan av mycket höga temperaturer under flera timmar och AEROC som material tål stundvis påverkan av mycket höga temperaturer eftersom dess värmeisolerande porstruktur skyddar materialet mot skador som hos vanlig betong orsakas av bildad vattenånga.

Tabell 1. AEROC murverks brandmotstånd

Murverket tjocklek
(mm)
Brandteknisk klass
375 REI 240
300 REI 240
250 REI 240
200 REI 240
150 R 120: EI 240
100 EI 120
75 EI 60

Tabell 2. Brandmotstånd av en brandvägg av AEROC-väggelement

Bredd, mm Höjd, mm Max.
längd, m
Brandmotstånd,
EI
Brandmotstånd,
EI-M
375 600 6 EI 240 EI-M 180
300 600 6 EI 240 EI-M 180
250 600 6 EI 240 EI-M 180
200 600 6 EI 240 EI-M 90
150 600 6 EI 240