Lättbetongblocken bygger en ny framtid för tunnbinderiet

På Thorslundkagge byggs det väggar som kommer öppna nya dörrar för det sörmländska tunnbinderiet. De brandsäkra byggstenarna i lättbetong skapar snabbt och smidigt rum för fler besökare.  

I det sörmländska brukssamhället Högsjö blomstrar en flera tusen år gammal hantverkstradition. På Thorslundkagge tunnbinderi binder man trätunnor i svensk ek enligt konstens alla regler. Företaget är grundat av Johan Thorslund, Sveriges enda tunnbindarmästare. I 30 år har han bundit trätunnor och driver det omtalade tunnbinderiet där hantverkskunskaper som är mer än 2500 år gamla bevaras.

Tunnorna görs till viss del för trädgårds- och inredningsbruk men det är dryckeslagringens konst som ligger Johan Thorslund varmast om hjärtat. Thorslundkagge är Sveriges enda binderi som gör tunnor av ek för lagring av drycker. Ekstockarna väljs ut med noga omsorg för att optimera smakupplevelsen. Ekträet kan innehålla upp till 400 olika smak- och aromämnen.

– Träet bidrar till en otroligt stor del av färgen och smaken på drycken. Genom att arbeta med olika tekniker och lagringstider kan vi få fram hela olika karaktärer, berättar Johan Thorslund.

Passionen för hantverket och vad det betyder för whisky är något som han gärna delar med sig av. Thorslundkagge har genom åren utvecklats till ett besöksmål, med butik, rundvandringar och dryckesprovningar. Företaget bedriver också museiverksamhet i samverkan med Spritmuseum. I det som kallas för Ekliggarnas Sal står historiska lagringsfat för punsch och cognac från museets samlingar.

Nu satsar Thorslundkagge på att bredda utbudet ytterligare och skapa en helt ny kapacitet. Här pågår nu en omvandling för att göra plats för utskänkning, mässor och andra evenemang. Butik, lager, museum och evenemangslokal delas också upp i tydliga sektioner.

Verksamheterna som Thorslundkagge ska bedriva – med plats för upp till 400 personer under dryckesevenemang och förvaring av 50 ton ekfat – ställer också höga krav på brandskyddet. I den 7000 kvadratmeter stora fastigheten byggs mellanväggar och säkra utrymningsvägar av Bauroc lättbetongblock.

– I det här fallet är hållfastheten och brandkravet viktigare än isolervärdet och då murar vi med en lättbetongsten med högre densitet som heter Bauroc Hard. Väggen måste klara av både påfrestning från brand och raskrisk från taket och det är precis det man får med Baurocs lättbetongblock, menar Dennis Malmborg på Nordisk Fasad Konstruktion. När man murar upp villor eller andra bostadskonstruktioner utan speciella bärighetskrav så använder vi en mer isolerad lättbetongsten som heter Ecoterm+. Isolervärdet bestäms av hur tjock stenen är. Det allra vanligaste idag är att vi murar med Ecoterm+ 375mm som uppfyller kraven för en vanlig familjevilla.

Bolaget är återförsäljare av Baurocs produkter och använder dem i flera av de projekt som företaget är involverade i, däribland den aktuella ombyggnationen av Thorslundkagges lokaler. För detta ändamål används Bauroc HARD på 300 mm tjocklek. Blocken är släta rätblocksformade murstenar med torrdensitet 535 kg/m³ och tryckhållfasthet fb=5,0 N/mm² (5 MPa). Luften som finns i materialets slutna porer med dimensioner ger både värmeisolerande egenskaper och god brandsäkerhet.

Materialet tål påverkan av mycket höga temperaturer under flera timmar eftersom dess värmeisolerande porstruktur skyddar materialet mot skador som hos vanlig betong orsakas av bildad vattenånga.

– Det är helt klart en fördel att kunna använda ett brandklassat material som ger brandtätning direkt, säger Christer Redfors, vd på KS-Bygg AB och den som leder arbetet med ombyggnationen.

Betongblocken som nu blir väggar i Thorslundkagges fastighet uppfyller REI 240.

– Det här håller den högsta brandklassen som går att få utan extra förstärkningar, säger Dennis Malmborg. Eftersom lättbetongen är obrännbar, oorganisk och diffusionsöppen är den heller inte känslig mot fuktskador och mögelangrepp som en tät organisk konstruktion. Allt som allt är det ett lysande material när det kommer till hållfasthet och brandkrav och dessutom är det prisvärt.

Två avskiljningsväggar, 22 meter långa och 6 meter höga, muras i Thorslundkagges lokaler för att dela upp lokalytan. Förutom de avskiljande väggarna byggs även utrymningskorridorer och en entrédel. Ovanpå gjuts takbjälklag som står emot eventuell rasrisk. Väggarna byggs upp block för block som staplas på varandra och sammanfogas med tunnfogslim. Som extra förstärkning läggs armeringsremsor i fogen för högre hållfasthet.

– Sen är det bara att fortsätta bygga på allteftersom. Med hjälp av laser eller snören och vattenpass får man se till att det blir rakt och inte drar åt något håll, säger Dennis Malmborg.

Till öppningar för fönster och dörrar används Baurocs prefabricerade lättbetongbalkar med ingjuten armering.

– Det är verkligen ett lättarbetat material med många fördelar. Monteringen av byggblocken går väldigt enkelt och snabbt, man behöver inte använda så mycket murbruk och det lämpar sig väl för att mura på höjden, säger Christer Redfors. För ett ombyggnationsprojekt som detta har det varit ett perfekt material att jobba med.

Betongblockens släta ljusa yta kommer samspela fint med trätunnor och den rustika miljön på Thorslundkagge. Johan Thorslund ser förväntansfullt fram emot att slå upp dörrarna till nya besökare.

– Det kommer bli riktigt bra det här. Nu kan vi verkligen göra något alldeles extra för våra kunder och bygga upp en ordentlig besöksverksamhet kring våra trätunnor.

Besök även bildgalleriet: Komplettering av brandskydd i Högsjö