Tegelsten silroc BRICK

Tegelsten silroc BRICK 88

Användningsområde

Tegelsten silroc BRICK kan användas för både inner- och ytterväggar, källare, grundläggningar och för ytterbeklädnad av skorstenar. Kalksandsten är lämpliga för att bygga trädgårdsstolpar och -murar ytterbeklädnad av utomhuskaminer osv. silroc kalksandsten passar även för renovering av gamla tegelhus.

Överensstämmelse och form

Tegelsten silroc BRICK är mursten av första kategori, som uppfyller kraven i den harmoniserade standarden SS-EN 771–2:2011+A1:2015, Mursten och murblock – Krav – Del 2: Kalksandsten. Kalksandsten silroc BRICK mått är 250X120 ( längd x bredd) och finns i två höjd 65 mm och 88 mm.

Montering

silroc kalksandsten läggs med murbruk och huvudsakligen med ren fog.

Mått, vikter och förpackade mängder

Produkt Mått (längd, bredd, höjd, mm) vikt, kg/st stycken/pall vikt, kg/pall pallar i lasten
silroc BRICK 65 250×120×65 3,2 192 631 39
silroc BRICK 88 250×120×88 4,6 144 679 36

Förbrukning

Produkt Förbrukning av kalksandsten Förbrukning av murbruk (fog 12 mm)
st/m² m²/pall kg/m² 25 kg påse/pall
silroc BRICK 65 50 3,87 40,2 6,2
silroc BRICK 88 38 3,77 33,2 5,0

Materialens tekniska egenskaper

Teknisk egenskap Värde
Måttoleranser, mm ±2
Normaliserad tryckhållfasthet, N/mm² ≥ 15
Brandklass A1
Kapillär vattenabsorption, % ≤ 15
Vattenångdiffusionskoefficient μ 5/25
Torrdensitet, kg/m³ 1610-1800
Värmekonduktivitet λ10,dry , W/mK 0,86
Frostbeständighet, cyclar 50