Tak- och Bjälklagselement

Tak- och Bjälklagselement

bauroc takelement och bjälklagselement är en armerad skiva av lättbetong som är avsedd att användas i mellantak och yttertak i villor. Bjälklagen tillverkas av lättbetong med en densitet på 500 kg/m³ och har en lastförmåga på 5,0 – 6,5 kN/m². bauroc takelement och bjälklagselement uppfyller kraven i standarden EN 12602:2008.

Bjälklagens armering består av ett övre och ett nedre armeringsnät. För att garantera en säker lastförmåga används det olika armeringsregelverk i bjälklagselement med olika längd. Armeringen har behandlats med korrosionskyddsmedel.

Bjälklagselementen tillverkas i fastlagda mått, elementens maximala längd är 6,0 m. Typelementens längder är 2,4 – 6,0 m med längdsteget 199 mm. Bjälklagselementens höjd är 250 mm och bredden är 600 mm. Specialformat på elementen mellan de fastlagda längderna kan också tillverkas samt smalare takpaneler (300 mm). Konkreta mått ska preciseras tillsammans med tillverkaren eller hans representant.

I skillnad från betongelement kan bauroc bjälklagselement också monteras med en lutning så de kan även användas som tak till byggnader med gaveltak. En sådan lösning garanterar att taket är lufttätt och brandsäkert. I yttertaken behöver bauroc takelement kompletterande värmeisolering, vilkens tjocklek är dock mindre än vid vilka som helst andra lösningar.

Mått för bauroc Bjälklag

  Bredd
(mm)
 Höjd
(mm)
 Bjälklagens längd (m / mm)
 600 eller 300  250 2,4 /
2387
2,6 /
2586
2,8 /
2785
 3,0 /
2984
3,2 /
3183
3,4 /
3382
3,6 /
3581
3,8 /
3780
4,0 /
3979
4,2 /
4178
4,4 /
4377
4,6 /
4576
4,8 /
4775
5,0 /
4974
5,2 /
5173
5,4 /
5372
5,6 /
5571
5,8 /
5770
6,0 /
5969
 Vikt (kg)  248 268 289 310 330  351 371 393 417 438 463 484 510 536 563 588  615  638  665
Bärförmåga    5,0 – 6,5 kN/m²
Torrdensitet 500 ± 30 kg/m³
 Värmeledningstal 0,12 W/mK

Kapning av element och genomföringar

Takelement och bjälklagslement får inte kapas, då detta kan äventyra elementens deklarerade bärförmåga som garanteras av tvärgående förankringsstänger inuti i elementändarna. Genomföringar för avlopps- och ventilationsrör bör helst placeras i fogarna mellan elementen. Elementkanterna har en 90 mm bred zon där man kan borra hål för rörgenomföringar. Det är förbjudet att göra större inskärningar än 180 mm och borra hål i de längsgående fogarna mellan elementen!

Elementens stödytor
Om takelement och bjälklagselement vilar på bärande väggar är minsta upplagslängden 90 mm. Om elementen vilar på ytterväggar av ECOTERM+ block bör upplagslängden vara minst 120 mm (vid projektering utgå från 150 mm, då elementens verkliga längd är något kortare än den nominella längden). Även bauroc tak- och bjälklagselements upplagslängd vid angränsande väggar (längs elementen) bör vara lika stor, d.v.s. minst 90 mm vid bärande innerväggar och minst 120 mm vid ytterväggar. Vid stålbalkar får upplagslängden vara 75 mm.

Exakta erforderliga upplagslängder för aktuellt byggprojekt beräknas av projektets byggkonstruktör. Vid beräkning av upplagslängder ska projektören utgå från gällande hållfasthetsvärden och laster för det aktuella materialet.

Praktisk information

    

Projektering                                                               Montering

Nyttiga länkar