Takelement och Bjälklagselement

Takelement och Bjälklagselement

Takelement och Bjälklagselement

bauroc TAKELEMENT och BJÄLKLAGSELEMENT är en armerad skiva av lättbetong som är avsedd att användas i mellanbjälklag och takbjälklag i villor. Bjälklagen tillverkas av lättbetong med en densitet på 525 kg/m³ och har en bärförmåga på 5,5 – 6,5 kN/m². bauroc TAKELEMENT och BJÄLKLAGSELEMENT uppfyller kraven i standarden EN 12602:2016.

Bjälklagens armering består av ett övre och ett nedre armeringsnät. För att garantera en säker lastförmåga används det olika armeringsregelverk i bjälklagselement med olika längd. Armeringen har behandlats med korrosionskyddsmedel.

Bjälklagselementen tillverkas i fastlagda mått, elementens maximala längd är 6,0 m. Typelementens längder är 1,2 – 6,0m med längdsteget 0,2m. Bjälklagselementens höjd är 250 mm och bredden är 600 mm.

Tabel 1. bauroc BJÄLKLAGSELEMENT tekniska värden

Standardlängd, mm Modullängd, mm Exakt produktionslängd, mm Dimensionerande bärförmåga, kN/m² Böjstyvhet, mm Vikt, kg
800/600/250 800 795 6,5 0,01 87
1000/600/250 1000 994 6,5 0,02 102
1200/600/250 1200 1193 6,5 0,05 123
1400/600/250 1400 1392 6,5 0,11 143
1600/600/250 1600 1591 6,5 0,19 164
1800/600/250 1800 1790 6,5 0,32 184
2000/600/250 2000 1989 6,5 0,50 205
2200/600/250 2200 2188 6,5 0,74 226
2400/600/250 2400 2387 6,5 1,07 248
2600/600/250 2600 2586 6,5 1,50 268
2800/600/250 2800 2785 6,5 2,05 289
3000/600/250 3000 2984 6,5 2,74 310
3200/600/250 3200 3183 6,5 3,58 330
3400/600/250 3400 3382 6,5 4,61 351
3600/600/250 3600 3581 6,5 10,18 371
3800/600/250 3800 3780 6,5 11,51 393
4000/600/250 4000 3979 6,5 11,64 417
4200/600/250 4200 4178 6,5 12,77 438
4400/600/250 4400 4377 6,5 13,73 463
4600/600/250 4600 4576 6,5 14,33 484
4800/600/250 4800 4775 6,5 14,58 510
5000/600/250 5000 4974 6,5 16,12 536
5200/600/250 5200 5173 6,5 18,04 563
5400/600/250 5400 5372 6,5 19,37 588
5600/600/250 5600 5571 6,5 20,43 615
5800/600/250 5800 5770 6,0 21,78 638
6000/600/250 6000 5969 5,5 22,09 665

Specialformat på elementen mellan de fastlagda längderna kan också tillverkas, samt takpaneler med bredd (300 mm). 300mm bredd finns i samma utförande som 600mm med not och spont, samt i formatet med not och en slät sida för montering ytterst. Konkreta mått ska preciseras tillsammans med tillverkaren eller hans representant.

Figur. Varianter av 300 mm breda takpaneler.

I skillnad från betongelement kan bauroc BJÄLKLAGSELEMENT också monteras med en lutning så de kan även användas som tak till byggnader med gaveltak. En sådan lösning garanterar att taket är lufttätt och brandsäkert. I yttertaken behöver bauroc TAKELEMENT kompletterande värmeisolering, vilkens tjocklek är dock mindre än vid vilka som helst andra lösningar.

Kapning av element och genomföringar


Takelement och bjälklagslement får inte kapas, då detta kan äventyra elementens deklarerade bärförmåga som garanteras av tvärgående förankringsstänger inuti i elementändarna. Genomföringar för avlopps- och ventilationsrör bör helst placeras i fogarna mellan elementen. Elementkanterna har en 90 mm bred zon där man kan borra hål för rörgenomföringar. Det är förbjudet att göra större inskärningar än 180 mm och borra hål i de längsgående fogarna mellan elementen!

Elementens stödytor

Om takelement och bjälklagselement vilar på bärande väggar är minsta upplagslängden 90 mm. Om elementen vilar på ytterväggar av ECOTERM+ block bör upplagslängden vara minst 120 mm (vid projektering utgå från 150 mm, då elementens verkliga längd är något kortare än den nominella längden). Även bauroc tak- och bjälklagselements upplagslängd vid angränsande väggar (längs elementen) bör vara lika stor, d.v.s. minst 90 mm vid bärande innerväggar och minst 120 mm vid ytterväggar. Vid stålbalkar får upplagslängden vara 75 mm.

Exakta erforderliga upplagslängder för aktuellt byggprojekt beräknas av projektets byggkonstruktör. Vid beräkning av upplagslängder ska projektören utgå från gällande hållfasthetsvärden och laster för det aktuella materialet.

Praktisk information

    

Projektering                                                            Montering

Uppgifter per 2023-06-27