Beräkning av murverk

Vid projektering och uppförande av konstruktioner måste hänsyn tas till att de kan motstå alla de belastningar som uppstår under uppförandet och drift. Konstruktionen måste också vara hållbar och användbar under hela sin projekterad livslängd, i enlighet med dess avsedda användning. Vid projekteringen av konstruktionen måste därför det lämpligaste materialet väljas och nödvändiga beräkningar utföras.

Murverkets hållfasthet beror både på blockens hållfasthet och på egenskaperna hos det murbruk som används. Därför måste murverk av bauroc block läggas med bauroc blocklim, ett specialutvecklat finbruk (fogtjocklek upp till 3 mm).

Tabell 1: Hållfasthets referensvärde för bauroc block

Produkt Torrdensitet
kg/m³
Normaliserad tryckhållfasthet
fb (N/mm²)
Böjhållfasthet
fbt (N/mm²)
Elasticitetsmodul
E (N/mm²)
ECOTERM+ 300 1,8 0,32 750
CLASSIC 425 3,0 0,56 1375
HARD 575 5,0 0,93 2125

*vid långvarig belastning ska E divideras med 1,5′.

Hållfasthetsegenskaper för oarmerat murverk

Hållfasthetsberäkningar för murverkskonstruktioner skall utföras i enlighet med de rekommendationer och råd som ges i EVS-EN 1996-1-1 (Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner Del 1-1: Allmänna regler för armerade och oarmerade murverkskonstruktioner).

bauroc lättbetongblock tillhör kvalitetsklass I för murblock och blockens dimensionstoleranser gör det möjligt att använda finbruk (bauroc blocklim, tryckhållfasthet 10 N/mm²).

Normaliserad tryckhållfasthet för ett korrekt byggt murverk av bauroc block kan således beräknas med uttrycket (EVS-EN 1996-1-1 p.3.6.1.2 uttryck 3.3): fk = 0,8 x fb0,85

Tabell 2: Hållfasthets referensvärde för bauroc block

Produkt Torrdensitet
kg/m³
Normaliserad tryckhållfasthet
fb (N/mm²)
Normaliserad böjhållfasthet fxk1 N/mm² Normaliserad böjhållfasthet fxk2 N/mm² Elasticitetsmodul
N/mm²
ECOTERM+ 300 1,32 0,15 0,20 1300
CLASSIC 425 2,04 0,15 0,25 2000
HARD 575 3,14 0,15 0,30 3100

 

Nedbrytning i bunden fog  fxk1 Nedbrytning i obunden fog fxk2
purun_horis_vuugis purun_vert_vuugis

Dimensioneringsvärdena för murverkets hållfasthet erhålls genom att dividera referensvärdena med materialegenskapernas  partialkoefficient, som är 2,0 för brottgränstillståndet och 1,0 för bruksgränstillståndet.

Uppgifter per 04.06.2024