Konstruktioner med brandmotstånd

Bauroc lättbetongs brandmotstånd

Lättbetong är ett byggmaterial med det bästa brandmotståndet. Vid brand har väggar och tak av Bauroc lättbetong extremt bra värmeisolering och värmeskador sprids ytterst långsamt genom väggarna.

Förstklassig brandmotståndsprestanda uppnås utan att väggarna behöver ytbehandlas, eftersom lättbetong är ett lufttätt material och installationstekniken för bauroc mineral-LÄTTBETONGLIM säkerställer lufttäta fogar. Detta innebär att varken värme, flammor, rök eller giftiga gaser kan tränga igenom bauroc väggarna.

Brandväggar efter brand (klicka på bilder). Video som visar lättbetongens goda brandmotstånd

Ett överensstämmelsestest test som utfördes i november 2021 för brandmotstånsklass REI 240 hos bauroc ECOTERM+ 300 blockväggar bekräftade detta på ett övertygande sätt:

 • Efter fyra timmars hetta vid ca 1 000°C (från och med den tredje timmen var temperaturen redan 1 100 °C) ökade temperaturen på ena sidan av testväggen med i genomsnitt endast 16…17 °C, dvs från en ursprunglig temperatur på 20-21 °C till 37 °C.
  • För jämförelse: för att uppfylla kraven för klass REI 240 tillåts på väggens yttre yta en genomsnittlig temperaturökning på upp till 140 °C .
  • En senare inspektion av väggen efter testet visade att värmeskadorna endast hade spridit sig ca 10-12 cm djupt efter 4 timmars exponering för ca 1000 °C.
 • Testväggen, som belastades med en konstant kraft på 50 kN/m, klarade det 4-timmars testet i princip utan att deformeras.
  • Förändringen av väggens höjd under hela testet uppmättes vid en mätpunkt som 1 mm och ingen förändring alls vid den andra mätpunkten. För jämförelse: för att uppfylla kravet för klass REI 240 tillåts en maximal minskning med 29,5 mm av den belastade väggens höjd under testet.

Protokollet med REI 240 brandmotståndstestets resultat av bauroc ECOTERM+ 300 murverk utfört av Eurofins Expert Services Oy finns här.

Lösningar med olika brandmotståndskrav

Bärande väggar som uppfyller REI-M och REI kraven

Symbolen -M anger kravet på slagtålighet för väggar (motstånd mot mekanisk påverkan). Det rekommenderas att bärande väggar som uppfyller REI-M kraven byggs av bauroc block som murverk. Beroende på produkten är brandmotståndsklassen mellan REI-M 90…REI-M 180 (se data i tabell 2).

 • Alla bärande väggar av bauroc block med en tjocklek på 250 mm uppfyller kraven för den högsta brandmotståndsklassen REI 240. Dessutom uppfyller bärande väggar av200 mm tjocka bauroc HARD och ACOUSTIC block också kraven för REI 240.

Brandbarriärväggar som uppfyller EI-M kraven

Symbolen -M anger kravet på slagtålighet för väggar (motstånd mot mekanisk påverkan). Beroende på produkten är brandmotståndsklassen mellan REI-M 90…REI-M 180

Beroende på väggarnas storlek och byggnadens typ finns det två alternativ för att bygga väggarna:

 1. Det rekommenderas att stora, hundratals meter breda och tiotals meter höga brandbarriärväggar byggs av bauroc VÄGGPANELER (se data i tabell 3).
 2. För mindre brandbarriärväggar (t.ex. schaktväggar i kontorsbyggnader och hyreshus, brandbarriärväggar som behövs inom en våning i alla byggnader) rekommenderas väggar av bauroc ELEMENT lättbetongplattor eller bauroc CLASSIC eller bauroc ACOUSTIC
  • Endast väggar av Bauroc ELEMENT och ACOUSTIC med en tjocklek på 150 mm uppfyller kraven för den högsta brandmotståndsklassen EI 240.
  • Endast väggar av Bauroc ELEMENT och ACOUSTIC med en tjocklek på 100 mm uppfyller kraven för klassen EI 120.
  • Alla bauroc blockväggar uppfyller de vanligaste kraven – brandmotståndsklass EI 60 (se data i tabell 1)
  • EI-M kraven bauroc block (se data i tabell 2).

Skiljeväggar och takhimlar som uppfyller REI kraven

Tak av bauroc TAKPANEL uppfyller kraven för brandmotståndsklass REI 90.

Brandsäkra väggpanel för industribyggnader

bauroc VÄGGELEMENT har tydliga fördelar när det gäller brandmotstånd jämfört med vanliga sandwichpaneler av plåt.

Det kan vara svårt att uppnå bra brandmotstånd i väggar byggda av lätta sandwichpaneler. Paneler med PIR- eller EPS-isoleringsskikt har vanligtvis brandteknisk klass som inte är högre än EI 30 eller till och med E 30. Brandmotståndet hos väggar med sandwichpaneler och isoleringsskikt av mineralull kan nå klass EI 60… EI 120; om ytterligare speciell tätning av brandskyddsmaterial används, kan klass EI 240 uppnås.

Väggar av bauroc VÄGGELEMENT har dock brandteknisk klass EI 240 utan några särskilda metoder eller speciell tätning. Det är också möjligt att beställa Bauroc paneler med krav på EI-M-klass, dvs. för konstruktion av slagtåliga väggar.

Bauroc brandsäkra skiljeväggar jämfört med brandsäkra skiljeväggar av gipsskivor

Bauroc har en tydlig fördel jämfört med vanliga väggar av gipsskivor tack vare lättbetongens framstående brandmotstånd. Till exempel en vanlig gipsvägg uppfyller kraven för klass EI 30 men en vägg av 100 mm tjocka bauroc ELEMENT 100 plattor för inneväggar utan några ytterligare skikt uppfyller kraven för EI 120, som är betydligt högre. En vägg av 150 mm tjocka bauroc ELEMENT 150 plattor uppfyller redan de högsta kraven för EI 240. För att väggar av gipsskivor skulle uppfylla kraven för brandmotståndsklass EI 120, måste särskilda skivor med ökad brandmotståndskraft användas i stället för vanliga gipsskivor och dubbla skivor ska installeras på båda sidor av väggen.

En standardvägg av gipsskivor uppfyller kraven för brandmotståndsklass EI 30.

För att få klass EI 120 ska man använda skivor med ökat brandmotstånd i stället för vanliga gipsskivor och dubbla skivor på båda sidor.

bauroc ELEMENT 100 vägg, EI1 20
bauroc ELEMENT 150 vägg, EI 240

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Jämförelse av brandmotståndsenskaperna hos bauroc ELEMENT väggar och väggar av gipsskivor.

En vägg av Bauroc standardprodukter är den enda lösning du behöver; inga ytterligare skikt eller specialprodukter med ökat brandmotstånd krävs för att uppnå en hög brandmotståndsklass! Konstruktion av en sådan vägg och kontroll av konstruktionens kvalitet är enkel och snabb. Det finns ingen risk för dolda fel och väggens brandmotstånd förändras inte med tiden.

Typiska tillämpningar för väggar med krav på brandmotstånd

 • Kommunikationschaktväggar i alla byggnader, från hyreshus och kontorsbyggnader till privathus.
 • Väggar i hisschakt.
 • Väggar i rum för värme- och ventilationsenheter, serverrum.
 • Väggar mellan bostäder och garage.
 • Väggar mellan lägenheter och kontor.
 • Ombyggnader och tillbyggnader, brandbarriärer mellan gamla delar och nya delar av en byggnad.
 • Väggar mellan brandceller i stora industri- och affärsbyggnader.
 • Brandväggar mellan byggnader som ligger nära varandra.

Referenser

Övrig information

Tekniska parameter för brandmotstånd hos väggar och tak av Bauroc produkter finns i avsnittett För konstruktören>Brandmotstånd.

Protokollet med REI 240 brandmotståndstestets resultat av bauroc ECOTERM+ 300 murverk utfört av Eurofins Expert Services Oy finns här.

En översikt över Bauroc byggblock finns i avsnittet Översikt över produkter >Allmänna byggblock.