Ytbehandling

Ytbehandling utomhus

Som underlag för putsning liknar bauroc lättbetong andra stenmaterial. Putsskiktet skyddar konstruktionen mot skadlig yttre påverkan och ger husfasaden ett fint utseende. Vid lättbetong skall dessutom dess säregenskaper beaktas beroende på konstruktionens behov att torka. Det innebär att även om putsskiktet måste vara tillräckligt tätt för att skydda mot inträngande regnvatten måste det samtidigt släppa igenom den inifrån och ut trängande fuktigheten som autoklavprocessen medför. Om möjligt skall den yttre ytbehandlingen utföras efter första uppvärmningsperioden.Arbetens utförande

 

Gropar, slagmärken och andra skador i ytterväggen av bauroc ECOTERM+ block jämnas ut med hjälp av bauroc lagningsmassa 2-3 dagar innan putsarbeten påbörjas. Innan putsarbeten påbörjas måste väggytan rengöras från överfl ödig limmassa som pressats ut från fogar, eventuella stänk och damm. För det använd bauroc putsbräda och borste.

Fruset underlag får inte putsas!
Fråga putstillverkaren efter närmare instruktioner om användning av olika putssystem.

Virkesfoder och väggpanel

Man skall helst inte fästa träreglar och –läkt på fuktig BAUROC vägg eftersom dessa kan skeva sig på grund av fukten. För att undvika det måste väggarna vara tillräckligt torra eller så läggs en lämplig fuktspärr mellan regelverk och vägg.

Ytbehandling inomhus

EnInnan ytbehandlingen påbörjas är det viktigt att väggarna har torkat tillräckligt. Därför bör man efter att husboxen har färdigställts och värmen kopplats in låta väggarna torka i ca 4 veckor. Under torkningstiden måste tillräcklig luftväxling garanteras i byggnaden – om möjligt genom tvångsventilering. Under tiden kan rör- och kabeldragning och golvläggningsarbeten utföras i huset. Samtidigt bör man undvika att torka väggar med mycket intensiva värmekällor som kan orsaka oönskade mikrosprickor i väggarna, speciellt i bauroc ELEMENT mellanväggar.

Arbetens utförande

Väggytorna måste vara rena och dammfria. För det bör man ta bort överflödig limblandning från fogarna med hjälp av bauroc putsbräda och rengöra väggarna från damm med hjälp av en borste eller en dammsugare.

Ytor som skall täckas med tapet

Först måste större ojämnheter, slagmärken och andra ojämnheter jämnas ut med hjälp av Baurocs lagningsmassa. Därefter görs väggen helt slät med hjälp av spackel 1 eller 2 gånger. Vid starkare glasfiber- eller plasttapeter räcker det med ett spackelskikt. Vid användning av tunna papperstapeter bör dock väggen spacklas två gånger.

Ytor som skall målas

Först skall väggen även här jämnas ut med hjälp av bauroc lagningsmassa, efterföljt av spackling två gånger. Vid ytor som skall målas rekommenderar vi att använda en ytförstärkningsduk som trycks på plats i första utjämningsskikt eller limmas på plats efter att första skiktet har torkat. Ytförstärkningsduken rekommenderas särskilt för bauroc ELEMENT mellanväggar.

Ytor som skall kaklas

Kakel läggs på obehandlade bauroc väggar med hjälp av kakellim. Även om en bauroc vägg är vattensäker bör man i våtutrymmen helst behandla ytorna med fuktspärr.