Industriella byggnader

Väggar av bauroc LIGGANDE VÄGGELEMENT


Vägg 2.1.1. bauroc VÄGGELEMENT, betongpelare, blindfäste Kremo, brandmotstånd El-M


Vägg 2.1.2. bauroc VÄGGELEMENT, stålstolpe, blindfäste Kremo, brandmotstånd El-M


Vägg 2.1.3. bauroc VÄGGELEMENT, stålstolpe, blindfäste Kremo, brandmotstånd El-M


Vägg 3.2.1. bauroc VÄGGELEMENT; betongpelarfäste med gängstång och stålprofil


Vägg 1.2.8. bauroc VÄGGELEMENT, Ytterhörn, El-M brandvägg


Vägg 3.2.3. Infästning av VÄGGELEMENT mot stålpelare med fästelement LM-1A


Vägg 3.2.4. Infästning av VÄGGELEMENT mot stålpelare med fästelement LM-1A