Lättbetongblock bauroc MASK

bauroc MASK blocken är tillverkade av lättbetong med genomsnittlig torrdensitet 425 kg/m³ och med normaliserad tryckhållfasthet fb=3,0 N/mm².
bauroc MASK blocken är I kategori murverk mursten som uppfyller den harmoniserade standarden EN 771-4 och är CE-markerad. Maskblocken block dimensioner är 600x250x200 (längd x höjd x bredd).

Blocken används främst för byggnation av ytterväggar i höjd med bjälklag av bauroc takelement som det framgår av figuren Bjälklag 1.1. Då bauroc väggblock normalt har en höjd på 200 mm och bauroc tak- och bjälklagselement en höjd på 250 mm har vi utökat vårt produktutbud med 250 mm höga bauroc MASK block för användning i väggar i höjd med tak- och bjälklagselement. Olikt andra bauroc block har MASK block släta ändytor, d.v.s. utan spont.

Bjälklag 1.1.

Montering

Blocken är avsedda mura med den så kallade tunnfogslim. Det är möjligt på grund av blockets slät yta och exakta dimensioner. Tunnfogslim hindra bildandet av köldbryggor, säkerställer bättre lufttäthet och ge ökad styrka till murverk.
Alla horisontella fogarna måste vara korrekt ifylld med ett tunnfogslim och fogarna får inte vara tunnare än 1 mm och tjockare än 3 mm.
För att säkerställa täthet av väggarna måste även vertikala fogarna uppfylla med tunnfogslim.

Produkt Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm)
bauroc MASK 600 200 250

 

Tekniska värden
Torrdensitet 425 kg/m³ (±25 kg/m³)
Normaliserad tryckhållfasthet (genomsn.) 3,0 N/mm²
Värmeledningstal λ10, dry 0,10 W/mK
Volymminskning < 0,3 mm/m
Fuktdiffusionstal 5/10
Frostsäkerhet 35 cyklar

 

Produkt st/m² st/pall m²/pall Limåtgång (kg/m²)
bauroc MASK 6,67 48 7,2 4,2

 

Uppgifter per 2021-09-21.

Relanterande produkter