Hjälpmedel

bauroc FOGPLATTOR

För fixering av väggskivor bauroc ELEMENT gentemot varandra under läggning.

 

 ALUMINIUMSTAVAR

För fixering av bauroc blockväggar och bauroc ELEMENT mellanväggar med varandra.

Kopplingsklämma för väggar, vinkel

Den vägganslutningsvinkeln används för att ansluta korsande väggar . Om båda väggarna är gjorda av lättbetong kan aluminiumstavar användas som ett alternativ till anslutningsvinkeln.

 

Kopplingsklämma för väggar, bjöbar

Används för att koppla ihop korsande väggar av olika material. Anslutning av väggarna för att skapa en deformationsfog. Denna klämma kan även användas för att ansluta icke-bärande väggar till taket. Denna klämma kan också användas för att ansluta icke-bärande väggar.

 

Expansions klämma, rak

Används för att fixera dilatationsfogar.