Hjälpmedel

bauroc FOGPLATTOR

För fixering av väggskivor bauroc ELEMENT gentemot varandra under läggning.

 ALUMINIUMSTAVAR

För fixering av bauroc blockväggar och bauroc ELEMENT mellanväggar med varandra.

Expansions klämma, rak

Används för att fixera dilatationsfogar.

Kopplingsklämma för väggar

Används för att koppla ihop korsande väggar av olika material