Yttervägg med tilläggsisolering

Vill man jämföra olika byggblock bör man jämföra väggkonstruktioner som liknar varandra. Eftersom ytterväggar av andra byggblock som kan köpas på den estniska marknaden alltid behöver tilläggsisoleras bör alternativen i första hand jämföras med bauroc CLASSIC eller bauroc HARD lättbetongblock som också behöver tilläggsisolering.

Eftersom hållfasta CLASSIC (3MPa) och HARD (5MPa) väggblock har betydligt bättre värmeisolerande egenskaper än lecablock, betongblock eller silikatblock, ger bauroc produkter alltid betydligt bättre värmehållning för ytterväggar om väggkonstruktionen är densamma (lika tjock murvägg och lika tjockt isoleringsskikt). Beräkningar har visat att värmeförluster vid användning av andra byggblock är hela 20…40% större, vilket man kan se på figur 1 och 2. Desto tjockare blockmuren är desto större är skillnaden i ytterväggars värmeisoleringsförmåga, till bauroc blockens fördel.

Figur 1. Jämförelse av en yttervägg av bauroc CLASSIC 200 block med limfogar med en yttervägg av andra vanligt förekommande 200 mm byggblock med bruksfogar.

Figur 2. Jämförelse av en yttervägg av bauroc HARD 300 block med limfogar med en yttervägg av 5Mpa lecablock med bruksfogar.

Exempelritningar på väggkonstruktioner

Exempelritningar för ytterväggar hittar du under rubriken Projektering > Detaljer

Fördelar med en värmeisolerad vägg av bauroc CLASSIC och HARD lättbetongblock

  • En vägg av bauroc block har vid lika tjockt isoleringsskikt betydligt bättre värmeisoleringsförmåga jämfört med väggar av andra byggblock, vilket hjälper att minska uppvärmningskostnader i framtiden.
  • Kvadratmeterspriset för en slutbehandlad blockvägg är billigare än för övriga vanligaste byggblock av sten.
  • Byggprocessen är snabbare, åtgången av bauroc block är knappa 8,3 st/m² samtidigt som murning med limfogar går fortare jämfört med murning med bruksfogar. Dock kan bauroc block även muras med murbruk.
  • En murvägg av bauroc block med limfogar är lufttät, vilket motverkar inträngning av varm rumsluft i ytterväggskonstruktionen och kondensbildning i kallare delar av väggkonstruktionen.
  • Lufttäthet är en mycket stark fördel vid murning med lättbetongblock, i synnerhet jämfört med lecablock som inte är tillverkade av lufttätt material, vilket gör att fukten som finns i varm rumsluft lätt kan tränga in i ytterväggen, leda till kondensbildning på kallare ställen och därmed orsaka mögelbildning inuti väggen. Förekomst av mögel inuti ytterväggar av lecablock har upptäckts vid flera tillfällen när sådana väggkonstruktioner har öppnats. Hur lecablockmaterialet släpper igenom luft illustreras bra av följande videoklipp på internet.
  • Dörrar och fönster behöver inga separata infästningsramar utan kan monteras direkt i lättbetongmuren, då CLASSIC och HARD blockens värmeisoleringsförmåga är till och med bättre än träets. Precis som i isolerade väggar för övrigt bör fönster- och dörrkarmar även i bauroc väggar täckas utvändigt med isoleringsskikt.
  • Lättbetong har likt lera den positiva egenskapen att binda och släppa ut fukt och därigenom bidra till en bra fuktbalans i inomhusluften. Därför lämpar sig lerputs bra för invändig ytbehandling av bauroc väggar. Om lättbetongens positiva materialegenskaper kan du läsa närmare här.

Uppgifter per 2017-06-17