Ytterväggar

bauroc byggblock lämpar sig för byggnad av såväl traditionella ytterväggar med tilläggsisolering som unika massiva ytterväggar i helsten utan tilläggsisolering. Båda vägglösningar har sina fördelar.

Fördelen med en isolerad yttervägg är att väggen är något tunnare (5-10cm). En isolerad yttervägg är även ett måste vid projektering av passivhus. Fördelarna med en enskikts yttervägg däremot är att konstruktionen fungerar bättre byggfysiskt sett och har en längre livslängd. Prismässigt är båda varianter likvärdiga; de tjockare ECOTERM+ byggblocken som inte behöver tilläggsisoleras är visst dyrare än de tunnare CLASSIC och HARD blocken, men samtidigt behöver inga kostnader läggas på material och arbete för värmeisolering.

Läs närmare om baurocs ytterväggslösningar:

Massiv yttervägg i helsten

Yttervägg med tilläggsisolering

Yttervägg till passivhus

 Uppgifter per 2017-06-17