bauroc LÄTTBETONGBALK – bärande och icke-bärande balkar

BÄRANDE BALKAR

bauroc LÄTTBETONGBALK är en armerad lättbetongsparre för användning som bärande element ovanför öppningar i bauroc blockväggar. BALK innehåller ett rumiskt armerings-regelverk vilket har behandlats med antirostmedel. BALK tillverkas efter blockens bredd och med höjd antingen 200 mm (en blockhöjd) eller 400 mm (två blockhöjder). Långa balkar (5,2-6,0m) är 600 mm höga. Listan för sådana balk finns i tabell 3. Kontakta ditt bauroc ombud för närmare information om beställning och leveranstider för sådana balk.

Dessa balkar är armerade så att de kan mottaga endast balkens egenvikt och egenvikt av de väggskivor som muras på den. Det är förbjudet att använda dessa balkar i bärande väggar!

bauroc BALK är CE-märkt.

Tabell 1.200 mm höga bauroc BALK

 Balkens
bredd (mm)
     längd (mm)
Största öppningsmått (mm)​
 1200  1600  2000  2400  3000
 900 1200  1600  1900 2500
  100*)  .  .  .  .
 150  .  .  .  
200  .  .  .  ..
250  .  .  ..
300  .  .  .  ..
 375  .  .  .  ..
 500  .  ..  .  ..

• tillverkas •• tillverkas på beställning
*)100 mm balkar får inte användas i bärande väggar! 100 mm breda bauroc balkar är avsedda för läggning över öppningar i ickebärande bauroc Element 100 mellanväggar.

Tabell 2. 400 mm höga bauroc LÄTTBETONGBALK

Balkens
bredd (mm)
     längd (mm)
Största öppningsmått (mm)​
 1600  2000  2400  3000  3600 4000 4400
 1200 1600  1900  2500 3100 3500 3800
 150  ..  ..  .  .  
 250  ..  ..  ..  .  . .
300  ..  ..  ..  .  . .
350  ..  .. ..  .  . . ..
 375  ..  ..  ..  .  . . .
 500  ..  ..  ..  .  . . .

• tillverkas •• tillverkas på beställning

Tabell 3. 600 mm höga bauroc LÄTTBETONGBALK

Balkens
bredd (mm)
     längd (mm)
Största öppningsmått (mm)​
 5200  6000
 4600 5400
 200  ..  ..
 250  ..  ..
300  ..  ..
375  ..  ..
 500  ..  ..

Uppgifter per 2016-07-18

Kalkyl för produkter

Produkter

Pallar
{{ calcAlus(item, $index) }} {{ calcM2(item, $index) }} {{ calcM3(item, $index) }}

Lim

Säck, 25kg
{{ calcGlueBags(item, $index) }}

Armering

Typ m m
{{ calcMurforType(item, $index) }} {{ calcMurforAmount(item, $index) }}

Balkar

Beräknade antal bilar

Antal bilar Vikt, kg
{{ totalTrucks }} {{ totalTransportWeight }}
Antal pallar Antal pallar för lim
{{ totalBlockBases }} {{ totalGlueBases }}
Lim, säck, 25kg
{{ totalGlueBags }}

calc-product-murfor-info

Typ m calc-product-murfor-rolls
{{ murforItem.type }} {{ murforItem.meters }} {{ murforItem.rolls }}