Verktyg

bauroc LIMSLÄDE

Limutrustningen är avsedd för applicering av bauroc blocklim på blocken vid murning. Den doserar limmet i jämnt skikt, vilket garanterar jämna fogar över hela muren. Mycket bra hjälpmedel vid murning av långa och raka väggar. Limutrustningen fi nns i olika bredder motsvarande alla blockstorlekar.

bauroc LIMSTRYKARE

Ett effektivt redskap när du behöver mura korta men krångliga väggar. Även för applicering av lim på bauroc ELEMENT väggskivor. Limstrykare fi nns i följande bredder (50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm och 200 mm).

bauroc PUTSBRÄDA

Putsbrädan används för att släta ut ojämnheter i lättbetongväggar. Blockytan bör slätas över med putsbräda innan en ny blockrad läggs. Väggen slätas även över innan spacklings- och putsningsarbeten.

bauroc HANDFRÄS

Ett handredskap för fräsning av ursparingar för fogarmaturen och elkablar. Skärbredd 20 mm och ett spårdjup 40 mm.

HANDSÅG och VINKELHAKE

Vid sågning av passblock för murverk skall helst en speciell vinkelhake användas. Användning av vinkelhaken ger slät sågyta och rätta vinklar.

DOSBORR

Används för att borra hål för vägguttag och strömbrytare. Kan även användas för att borra hål för genomföringar för vatten- och ventilationsrör i lättbetongväggen. Finns i diameter 80 mm och 120 mm.

Elektrisk lättbetongbandsåg

avsedd för sågning av lättbetongblock på byggplatsen. Mycket bra precision vid sågning. Även möjligt att såga i olika vinklar och böjda ytor (valvablock).