Standardlängder av bauroc VÄGGELEMENT och TAKELEMENT

Standardmått
(modulmått), mm
Standardmått
(verklig längd), mm
Anmärkningar
1200 1193 Minimumlängd
1400 1392
1600 1591
1800 1790
2000 1989
2200 2188
2400 2387
2600 2586
2800 2785
3000 2984
3200 3183
3400 3382
3600 3581
3800 3780
4000 3979
4200 4178
4400 4377
4600 4576
4800 4775
5000 4974
5200 5173
5400 5372
5600 5571
5800 5770
6000 5969 Max och rekommenderad längd *)

*) Som specialbeställning också den verkliga längden 6020 mm.

Steg, modulmått Verkligt steg
200 mm 199 mm