bauroc brandväggar skyddar din egendom i händelse av brand

13.06.2023

I maj inträffade en extremt intensiv brand i ett stort logistikcenter som var några år gammalt. Det tog mer än ett dygn att släcka branden. Brand är alltid en ytterst obehaglig upplevelse, men denna gång visade olyckan tydligt hur viktigt det är att välja rätt byggmaterial. Nämligen var byggnaden delat upp i flera brandceller och brandväggarna var byggda av Bauroc väggelement. Det deklarerade brandmotståndet hos Bauroc panelväggar är EI 240 eller 240 minuter eller 4 timmar.

I en riktigt intensiv brand som varade mer än ett dygn höll Bauroc väggarna mycket längre än de 4 timmar som deklarerats. baurocs brandväggar motstod branden tills den slutligen släcktes!

bauroc brandväggarna, som höll ut intill änden, skyddade framgångsrikt resten av byggnaden, som förblev helt orörd av branden. Skadorna på väggarna, som orsakats av hettan från branden och takkonstruktioner som fallit mot väggelement, var endast ytliga. På andra sidan branden är väggarna så gott som nya!

bauroc brandvägg på brandsidan efter intensiv brand som varade mer än ett dygn. 

Samma brandvägg på motsatt sida. Brandväggarna ser ut som nya, när man tittar på dem kan man inte se att det har varit en allvarlig brand bakom väggen!

Efter en bedömning av det strukturella tillståndet efter branden tillät byggexperter att den dagliga verksamheten omedelbart återupptogs i de delar av byggnaden som inte hade skadats av branden.

Om brandväggarna till exempel hade byggts med material som uppfyller det typiska EI 120-kravet (120 minuter eller 2 timmar) är det mycket troligt att branden skulle ha spridit sig till andra brandceller eller till och med förstört hela byggnaden.

Lättbetong har mycket bra brandmotstånd. Mot denna bakgrund kan man redan idag hitta brandväggar byggda med bauroc block och element i väldigt multifunktionella byggnader. Det måste dock sägas att inget av stenmaterial brinner. Lättbetong har emellertid ett mervärde. Tack vare de väldigt goda värmeisolerande egenskaperna sprids värme ytters långsamt genom väggar och tak byggda med bauroc, även i händelse av brand. Det är just denna egenskap som gör Bauroc produkter till det bästa valet för byggnader där det krävs förstklassiga brandmotståndsprestanda.

Se brandmotståndsprestanda hos bauroc vägg- och takkonstruktioner.

Se baurocs olika lösningar för konstruktioner med olika krav på brandmotståd.

Se bildgalleriet om ett brand där brandväggar är byggda av bauroc LIGGANDE VÄGGELEMENT. Finns bilder om brandväggar på både brandsidan och oskadad sidan.