KLIMATSMARTA SKOLOR I LÄTTBETONG?

Energieffektivitet – Lättbetong har utmärkta värmeisoleringsegenskaper. Väggar av bauroc ECOTERM + utan ytterligare isolering har U-värdet 0,15… 0,20 W / m²K, läs vidare.

Hälsosamt naturmaterial – Lättbetong är ett ekologiskt och allergifritt byggmaterial som inte innehåller eller utsöndrar några skadliga ämnen. Bauroc-block är klassificerat av finska RTS och tillhör emissionsklass M1. Emissionsklass M1 är det bästa omdömet. Klassificeringssystemet avser byggvaror och främjar användningen av produkter med låg emission och består av tre emissionsklasser. se M1 certifikat.

Låg miljöpåverkan – Lättbetong är en naturlig produkt tillverkad av kalksten, cement, fin sand, andra kiselhaltiga material, vatten och små mängder aluminiumpulver. Inga råvaror slösas bort i produktionsprocessen. Tack vare att man använder de viktigaste råvarorna – kalksten, cement, sand och vatten – från fabrikens närhet, är miljöpåverkan av Bauroc-produkter extremt låg. Se miljövarudeklaration (EPD) av Bauroc block.

Hög resurseffektivitet – Lättbetong är mycket lättare än tegel eller aggregerad lera och betong och behöver inte kombineras med andra isoleringsmaterial så det är extremt kostnadseffektivt. Titta på den enkla, robusta, långvariga och effektiva strukturen hos bauroc ECOTERM + 375 väggar.

Utmärkt brandmotstånd – Lättbetong ger den ultimata säkerheten mot brand. Se brandvärdena för bauroc-väggar och tak.

Några citat från våra kunder

Kumla Kommuns stadsarkitekt Per Flodström: ”För de personer som är ansvariga för energi- och underhållskostnaderna på skolor runtom i Sverige och hela världen, är Bauroc ett smart och bra val. Lättbetongen har en superb, inbyggd värmeisolering vilket gör att de totala underhållskostnaderna för stenhuset blir nära noll. För lärare och skolbarn, är det enkelt att vistas i skolan byggd av materialet – då det är ett helt allergifritt material.”

Thomas Kruse, Mellansvenska fasad: ”Hela projektet gick jättebra och samarbetet med Bauroc fungerade ypperligt. Vi har ju handlat av dem under ett antal tillfällen och det fungerar alltid lika bra. De är ju verkligen en av de bästa tillverkarna av lättbetong i norra Europa och det gick fantastiskt bra att arbeta med deras produkter, där man både sparar tid och material.”

Video om referenser

Energieffektiv förskola ZĪĻUKS i Jaunmārupe, Lettland (vänster),  Söndagsskola – Ortodoxa kyrka i Estland  (höger).

Se några referenser för skolor som genomförts i olika länder

Artiklar om referenser

Läs artikeln om Stene skola i Kumla kommun på följande länk

Põlva Gymnasium – Estlands första nära-nollenergiskola