Bauroc söker nya återförsäljare

27.11.2020

Bauroc är den största tillverkaren av autoklaverad lättbetong (AAC) i Nordeuropa. Bauroc driver två moderna fabriker och säljer sina produkter i alla baltiska och skandinaviska länderna, men även i Island, Polen, Tyskland och Schweiz.

Baurocs stora produktutbud innehåller lösningar för alla byggnadstyper, från helhetslösningar för villor till stora väggelement för byggande av brand- och M-klassade brandväggar och ytterväggar till kommersiella och industribyggnader.

Baurocs försäljningsvolymer i Sverige växer kontinuerligt och nu ser vi fram emot en utökning av vårt befintliga återförsäljarteam, med fokus på regioner som Stockholm, Västra Götaland och Örebro.

Återförsäljare kan vara ett företag eller enskild firma som har erfarenhet inom byggbranschen eller inom försäljning av byggmaterial. Det är en stor fördel om företaget redan ägnar sig åt försäljning av andra typer av byggmaterial där Baurocs AAC-produkter passar väl in i den befintliga produktportföljen. Återförsäljarens främsta fokus förväntas ligga på att hitta nya kunder och etablera långsiktiga samarbetspartners genom ett aktivt säljarbete och marknadsföring av Baurocs varumärke.

Bauroc tillhandahåller sina återförsäljare bra support genom administrativa tjänster inom marknadsföring, kalkyler, tekniska frågor, logistik och andra tjänster.

Om du kan se dig själv som medlem i vårt Bauroc team, vänligen skicka din ansökan till info@bauroc.se.

För närmare information vänligen kontakta oss via en av följande e-postadresser.
– Tarvo Terras, regionchef (svenska eller engelska), tarvo.terras@bauroc.se
– Ivar Sikk, VD (bara engelska), ivar.sikk@bauroc.eu