AEROC har blivit bauroc

27.03.2017

Aeroc International började tillverka värmehållande hållfasta lättbetongblock i sin nyetablerade moderna fabrik i Andja utanför Kunda år 2001. Unika EcoTerm block blev snabbt populära i byggbranschen. Dessa block var avsedda för byggnation av massiva enskikts ytterväggar utan behov av tilläggsisolering. Varumärket AEROC med slogan ”Light as Air, Hard as Rock” återspeglar två viktiga egenskaper för våra produkter – lätt (air), men stark (rock).

Även idag utgör ECOTERM+ block för enskikts ytterväggar den största produktgruppen i vårt produktutbud och Aeroc International är den enda tillverkaren i Baltikum och Skandinavien som tillhandahåller denna unika produkt. Dock har produktutvecklingen fortsatt och produktlistan flerdubblats under de 15 verksamhetsåren. Förutom ett brett utbud av olika byggblock erbjuder vi överliggare med stålarmering, stora monteringsfärdiga tak- och väggelement, brandcellsväggar, samt torrblandningar, verktyg och tillbehör för montering. Då vi inte längre enbart talar om luftiga lättbetongsprodukter, utan om en mycket bredare produktportfölj, har vi helt enkelt vuxit ur det gamla namnet AEROC.

Vår nya identitet och varumärket bauroc symboliserar ett brett sortiment av lättbetongmaterial som kan användas i allt byggande (”bau” betyder byggande på tyska), från bostäder till jordbruks- och industribyggnader. Slutdelen av namnet ”roc” fortsätter att förmedla faktumet att alla våra byggprodukter tillverkas av stenmaterial – lättbetong. Det nya internationella varumärket ger vårt främst exportorienterade företag en möjlighet att bättre lyfta fram hela vårt breda produktsortiment och presentera det såväl på befintliga som på nya potentiella exportmarknader.

baurocs nuvarande produktsortiment omfattar:

• lätta bauroc ECOTERM+ ytterväggsblock för byggande av massiva enskiktsväggar,
• bauroc ELEMENT mellanväggselement,

• bauroc HARD block med förhöjd tryckhållfasthet,

• tyngre bauroc ACOUSTIC block för maximal ljudisolering,

• bauroc CLASSIC och bauroc UNIVERSAL byggblock,

• bauroc ÖVERLIGGARE,

• bauroc TAKELEMENT och

• bauroc VÄGGELEMENT.

bauroc fortsätter att inbegripa alla de positiva värden och egenskaper som AEROC har lyckats att bygga upp under de 15 åren:

  •  varumärket bauroc betecknar produkter som kan användas i allt byggande
  • för kunder betyder bauroc ett naturvänligt och allergenfritt mineraliskt byggnadsmaterial
  • för byggare betyder bauroc våra produkters garanterade kvaliteter som uppfyller de hårdaste kraven i europeiska standarder
  • bauroc betyder fortgående satsning på produktutveckling för att även i framtiden kunna erbjuda kunder moderna helhetslösningar som överensstämmer med de bästa standarderna i byggmaterialbranschen

Vårt erfarna team med en lång historik i företaget kommer att fortsätta sin verksamhet med målsättningen att göra byggprocessen så bekväm som möjlig. Det uppnås genom ett kontinuerligt växande produktsortiment och en klanderfri leveransprecision som garanterar en smidig byggprocess och ett slutresultat med bästa möjliga kvalitet. Vi skapar nytt mervärde med hjälp av vår långa erfarenhet och de bästa kvaliteterna som vi tar med oss från det förflutna.

bauroc är en helhetslösning för allt byggande