bauroc lågenergihus på Ösel – en omfattande översikt av utestående Villa 24.08.2016

24.08.2016

På den estniska ön Ösel, i Kuressaare, byggde man på våren 2011 en av de första byggnaderna med en helhetslösning av EcoTerm Plus 500 block och takelement som enligt sin beräknade energiförbrukning klassas officiellt som ett lågenergihus i Estland. Hela huset ovan marknivån är byggd av baurocs produkter och tilläggsisolering har enbart använts i golv- och takkonstruktionen. Användning av baurocs produkter i alla bärande konstruktioner ovan marknivån, inkl. i mellan- och takbjälklag ger en helhetslösning som gör huset massivt, lufttätt och eliminerar risken för avsevärda köldbryggor. Alla dessa är viktiga komponenter vid strävan efter husets låga energiförbrukning.

Förutom mycket bra energieffektivitetsvärden ser huset bra ut och smälter fint in i omgivningen. Husprojektet valdes ut med hjälp av en arkitekturtävling, arkitekten är Jürgen Lepper från arkitektbyrån BOA (www.boa.ee). Eftersom tomten ligger på gränsen till gamla stadens K-märkta område, lade tävlingen mycket fokus på att huset ska passa in i den historiska arkitekturmiljön.

En översikt över energiförbrukningen i byggnaden kan du ta reda på mer här.
Arkitektens sammanfattningen hur hus gjordes? Du kan läsa här.