Bauroc utökar sin produktionskapacitet och produktutbud genom att förvärva en ny produktionsanläggning i Litauen

17.08.2022

Vi har nöjet att meddela att baurocs lättbetongprodukter nu tillverkas i tre fabriker i de baltiska staterna. Samtidigt har produktutbudet blivit mer mångsidigt för våra kunder genom tillägget av silikattegelsten och silikatblock som säljs under varumärket “silroc”. Detta har möjliggjorts tack vare förvärvet av en produktionsanläggning i staden Matuizos i sydöstra Litauen i början av 2022. Den nya anläggningen består av tre fabriker: lättbetongprodukter, silikatblock och silikattegelstenar samt torrblandningar.

Se SILROC:s produktsortiment…