bauroc INNERVÄGGSELEMENT

bauroc INNERVÄGGSELEMENT är våningshög väggelement av lättbetong som används till icke-bärande innerväggar i alla typer av byggnader.

Innerväggselement tillverkas av lättbetong med genomsnittlig torrdensitet 500 kg/m³ och med normaliserad tryckhållfasthet fb=3,5 N/mm². AEROC Innerväggselement uppfyller kraven i standarden EN 12602:2008.

Innerväggselementen tillverkas i fastlagda mått. Typelementens höjd är 2,2 – 3,0 m med längdsteget 199 mm. Elementens bredd är 100 mm eller 75mm och längd är 600 mm.

Enligt överenskommelse kan väggelement även tillverkas med specialhöjd eller bredd för att precis passa ett specifikt byggprojekt. Konkreta mått ska preciseras tillsammans med tillverkaren eller hans representant.

Produkt Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm)
bauroc INNERVÄGGSELEMENT 2,2 m 600 100 eller 75 2188
bauroc INNERVÄGGSELEMENT 2,4 m 600 100 eller 75 2387
bauroc INNERVÄGGSELEMENT 2,6 m 600 100 eller 75 2586

 

Tekniska värden
Torrdensitet 500 kg/m³ (±30 kg/m³)
Brandklass Klass A1
Brandteknisk klass EI 120 (100 mm)
EI 90 (75 mm)
Normaliserad tryckhållfasthet (genomsn.) 3,5 N/mm²
Värmeledningstal λ10, dry 0,12 W/mK
Volymminskning < 0,3 mm/m
Fuktdiffusionstal 5/10
Frostsäkerhet 50 cyklar

Uppgifter per 2016-08-19