bauroc lättbetong’s materialegenskaper

Ilmastikukindel4Väderbeständig

bauroc ECOTERM+ yttervägg verkar balanserande för temperatursvängningar utomhus, under en kall vinternatt är det skönt och varmt i huset och under en het sommardag är det behagligt svalt.

 

Tulepüsiv4Brandsäker

bauroc brinner inte och tål mycket bra påverkan av hög temperatur i flera timmar. bauroc lättbetong tillhör brandsäkerhetsklass A1.

 

heli4[1]Ljudisolerade

Slutna porer på 0,5-2,0 mm som finns i bauroc material ger mycket bra ljudisolering.

 

Töödeldav4

Lätt att arbeta

bauroc är lika lätthanterligt som trä.

 

Loodussõbralik4

Naturvänlig

bauroc är ett ekologiskt och allergifritt byggmaterial som inte innehåller eller utsöndrar några skadliga ämnen. Yttervägg av bauroc ECOTERM+ som ”andas” och ackumulerar värme skapar hälsosamt och trevligt inomhusklimat i huset, som kan jämföras med timmerhusens.

 

Elevant4

Lätt men stark

Lättbetong är det lättaste stenmaterialet som används vid byggen, samtidigt som den är tillräckligt stark för att användas vid för bärande väggar i flervåningshus. bauroc lättbetong produkters värden för förhållandet mellan volymvikt och tryckhållfasthet representerar den absoluta toppnivån i branschen.

energiasääst Energibesparande

Med ECOTERM+ 500 och 375 block, kan du bygga enskikts värmebeständiga ytterväggar utan ytterligare värmeisolering som uppfyller de stränga kraven på energieffektivitet. Termisk och energibesparande lufttätt yttervägg med tusentals små luftporer i lättbetongen, hjälper till att spara värmekostnader.